Nieuwsarchief

Op 15 maart 2016 sprak Pier Vellinga, lid van de Waddenacademie, de jaarlijkse Magister Alvinuslezing uit van de gelijknamige scholengemeenschap in…

Lees meer

In 2011 is de stichting University Campus Fryslân (UCF) gestart. Belangrijk onderdeel vanaf de start is de Graduate School, waarbinnen…

Lees meer
Garnalenkotter in de Waddenzee. Foto: TS

Uit een door LEI Wageningen UR in opdracht van de Waddenacademie uitgevoerd onderzoek blijkt dat in de periode 2012-2014 in de landen rond de Noordzee…

Lees meer
Klaas Kielstra  ontvangt het rapport uit handen van Katja Phillippart

In oktober 2015 heeft het Waddenfonds de Waddenacademie gevraagd om een audit uit te voeren naar de vraag wat de meest effectieve maatregelen zijn om…

Lees meer
Zeegras. Foto: beeldbank RWS.

Wereldwijd verliezen zeegras ecosystemen terrein. Stormen zorgen voor meer golven, en verhoging van concentraties aan voedingsstoffen en troebeler…

Lees meer
Screenshot website leestekens van het landschap

De website leestekens van het landschap geeft informatie over de betekenis, verspreiding en ontstaansgeschiedenis van meer dan driehonderd…

Lees meer
Gert Nieuwboer. Foto: SNP.

Ir. Gert Nieuwboer, afgestudeerd als bioloog in Wageningen en directeur van SNP Natuurreizen is per 1 maart 2016 toegetreden tot de Raad van Toezicht…

Lees meer
Plastic verzameld op wadplaat. Foto: Nienke Dijkstra.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Nienke…

Lees meer
Pier Vellinga. Foto: Walther Walraven

Op vrijdag 26 februari a.s organiseerden het Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy en het Fries Landbouwmuseum een lezing met als titel:…

Lees meer
Onderzoekers aan het werk op een wadplaat. Foto: Waddenacademie

Een Noordwest Duits consortium van onderzoeksinstituten krijgt 1,8 miljoen euro subsidie in de komende vier jaar om de zeespiegelstijging en…

Lees meer