Nieuwsarchief

Gert Nieuwboer. Foto: SNP.

Ir. Gert Nieuwboer, afgestudeerd als bioloog in Wageningen en directeur van SNP Natuurreizen is per 1 maart 2016 toegetreden tot de Raad van Toezicht…

Lees meer
Plastic verzameld op wadplaat. Foto: Nienke Dijkstra.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Nienke…

Lees meer
Pier Vellinga. Foto: Walther Walraven

Op vrijdag 26 februari a.s organiseerden het Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy en het Fries Landbouwmuseum een lezing met als titel:…

Lees meer
Onderzoekers aan het werk op een wadplaat. Foto: Waddenacademie

Een Noordwest Duits consortium van onderzoeksinstituten krijgt 1,8 miljoen euro subsidie in de komende vier jaar om de zeespiegelstijging en…

Lees meer
Wandelaars op de zeedijk. foto: Waddenacademie.

Op 16 februari hield klimaatwetenschapper Pier Vellinga van de Waddenacademie de eerste Caspar de Robleslezing van Wetterskip Fryslân.

In de lezing…

Lees meer
Cover Evaluatie Structuurvisie Derde Nota Waddenzee

Op 20 januari stuurde minister Schultz de evaluatie van de Structuurvisie Derde Nota Waddenzee naar de Tweede Kamer. Het Regiecollege Waddengebied…

Lees meer
Forum tijdens congres Krimpkrachtig. Beeld: RTNOF.

BURDAARD - Op maandagavond 1 februari vond in MFC Het Spectrum het jaarlijkse ONOF-congres plaats. Het thema was ‘KrimpKRACHTIG’: Hoe moet ondernemend…

Lees meer
Groot Zeegras. Foto: beelbank RWS Rob Jungcurt.

Zeegrassen zijn de enige bloeiende planten die teruggekeerd zijn naar de zee. Die stap is vermoedelijk de meest extreme aanpassing die een op land (of…

Lees meer
Excursie over de dijk tijdens het symposium Over Zilte Vitaliteit. Foto: Zwanette Jager.

It Fryske Gea maakt zich sterk voor een vitale en bruisende Waddenkust, met een krachtige zilte landbouw, versterking van recreatie, groene dijken,…

Lees meer
Zeehond in de Eems-Dollard. Foto: Waddenacademie.

In 2014 kregen gewone zeehonden in Zweden en Denemarken last van een griepvirus. Deze ziekte verspreidde zich later ook naar Duitsland en Nederland.…

Lees meer