Nieuwsarchief

Uitkijken over de dijk nabij de Eemshaven. Foto: Waddenacademie TS.

Kiek over Diek is een 90 kilometer lang fietspad. Het verbindt het meest westelijke punt, Lauwersoog, met het meest oostelijke punt van onze…

Lees meer
Schiermonnikoog vanuit de lucht. Foto: Beeldbank RWS Joop van Houdt.

Van 23 tot en met 27 mei 2016 vindt de veertiende conferentie plaats van de International Small Islands Studies Association (ISISA) op het eiland…

Lees meer

Wat zijn de meest bezochte pagina's op onze website, welke nieuwsberichten en WadWetens worden veel bekeken? We hebben het voor u op een rijtje gezet.…

Lees meer

Het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds heeft op 17 december 2015 ingestemd met het werkprogramma van de Waddenacademie voor 2016.

Lees meer
screenshot website greenmapper.nl

Kunnen mensen die van hetzelfde natuurgebied houden krachtige online gemeenschappen vormen? En kunnen zij op die manier bijdragen aan het beheer van…

Lees meer
Jouke van Dijk. Foto: Walter Walraven.

In het Dagblad van het Noorden van 29 december 2015 verscheen het artikel ‘Laagopgeleiden terecht bezorgd over hun baan’ van John Geijp, naar…

Lees meer
spiegeling in de vorm van een vis op het droogvallende wad. Foto: Waddenacademie.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Christiaan…

Lees meer
Cover verslag krimpcongres november 2015

Op 26 november werd in de Oosterpoort in Groningen het Krimpcongres gehouden ter ere van het vijfjarig bestaan van het Kennisnetwerk Krimp…

Lees meer
Cover Deltanieuws 2015-4

DeltaNieuws is uit, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's.

Lees meer

Provinciale Staten van Friesland hebben op 16 december ingestemd met een bijdrage van een kleine 18 miljoen euro voor de RUG/Campus Fryslân in…

Lees meer