Nieuwsarchief

De NWO - Nederlandse Organsiatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - heeft de call “Building with Nature 2013” op haar website gepubliceerd. De call is…

Lees meer

“2013 Land van Ontdekkingen” is een omvangrijk samenwerkingsproject van musea in Noord- Nederland en Oost-Friesland. Het doel is om aan beide zijden…

Lees meer

De Geologische Dienst Nederland van TNO levert informatie over de opbouw en eigenschappen van de ondergrond in de vorm van computermodellen. Het model…

Lees meer

Deze voorjaarsvakantie ligt de hoofdstad van Fryslân aan het wad, LeeuWADDEN! Het Natuurmuseum Fryslân is omgetoverd tot een heus waddenlandschap.…

Lees meer

Op maandag 11 februari verzorgt historicus Peter Karstkarel een avond over ‘Badcultuur in het waddengebied’. Het is de laatste aflevering van de reeks…

Lees meer

Vorig jaar zijn er veel nieuwe mosselbanken ontstaan in de Waddenzee. Dit was voor het eerst sinds 2005. Onderzoekers van het project Mosselwad zien…

Lees meer

Start Collegetour en serie debatavonden op 12 februari.

Lees meer

Op 25 januari 2013 verscheen de tweede nieuwsbrief van het Waddenfonds. Onderwerpen zijn de vastgestelde subsidieplafonds en de aankondiging van een…

Lees meer

Kening fan 'e Greide is een community-project dat aandacht vraagt voor de toekomst van het weide- en cultuurlandschap. De tweede nieuwsbrief van dit…

Lees meer

Op 22 januari heeft gedeputeerde Tineke Schokker van de provincie Fryslân, als voorzitter van de stuurgroep “De Nieuwe Afsluitdijk”, het rapport naar…

Lees meer

Fourth International and Interdisciplinary Conference on Emotional Geographies 1-3 July at the University of Groningen, The Netherlands.

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Mardik…

Lees meer

Op maandag 14 januari verzorgde Goffe Jensma, hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, in de Wadblikreeks een avond…

Lees meer

Minder populaire plattelandsgemeenten in het noorden en oosten van Noord-Nederland blijven in trek bij jonge verhuizers. Niet zozeer wegens het…

Lees meer

Op maandag 14 januari verzorgt Goffe Jensma, hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, een avond over de diversiteit…

Lees meer

Een klein verschil in lichaamsgrootte heeft een grote invloed op de overlevingskans van jonge schelpdieren, concludeert Henrike Andresen in haar…

Lees meer

Website aangepast aan nieuwe samenwerking Waddenoverheden met Tresoar en Waddenacademie

Lees meer

De commissie Toekomst Binnenvisserij is ingesteld om te komen met een breed gedragen toekomstvisie op de gehele binnenvisserij.

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Arjan…

Lees meer

De Waddenacademie wil graag weten welke lessen kunnen worden geleerd uit de OURCOAST database op het onderwerp bestuur van getijdegebieden in Europa.

Lees meer

Op maandag 10 december was Wadblik gewijd aan ‘Nieuw boeren op oud land’. Ondanks het gevaarlijke weer waren zo’n 50 mensen naar het Filmhuis in…

Lees meer

Het bestuur van It Fryske Gea zoekt kandidaten voor de functie van bestuurslid. De voorkeur gaat uit naar gegadigden met aantoonbare kennis en/of…

Lees meer

Op maandag 10 december leidt Henk Dijkstra, directeur van het Fries Landbouwmuseum, het onderwerp ‘Nieuw boeren op oud land’ in. Zijn lezing is een…

Lees meer

Met ingang van 1 januari 2013 is dr. Katja Philippart, onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituur voor Onderzoek der Zee (NIOZ), het nieuwe…

Lees meer

De laatste weken zijn in verschillende media, onder meer in Trouw, berichten verschenen waaruit onrust blijkt over het beheer van de Waddenzee. Er is…

Lees meer