Nieuwsarchief

Biologen, ecologen, geologen. Ze putten zich uit in het verzamelen van gegevens en het aanwijzen van patronen. Maar daarbij verliezen ze de rol van…

Lees meer

The 13th International Scientific Wadden Sea Symposium was held 21-23 November in Leeuwarden, Netherlands, bringing together over 200 scientists,…

Lees meer

De jury van de Waddenacademieprijs 2012 voor de beste universitaire Masterscriptie heeft unaniem besloten de prijs met een waarde van 5000 Euro toe te…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jens…

Lees meer

Tweehonderd wetenschappers buigen zich de komende dagen in Leeuwarden over de toekomst van het Wad.

Lees meer

On 24-26 September 2012, a workshop on predictive mapping was held at the Kreishaus Husum. A summary report of this workshop is now available.

Lees meer

Chris Seijger, promovendus aan de Universiteit Twente schreef een artikel in de rubriek te gast in de leeuwarder Courant van 16 november getiteld…

Lees meer

Binnen het Waddenfonds project Waddensleutels werken tal van kennisinstellingen en natuurbeschermingsorganisaties nauw samen. Waddensleutels brengt…

Lees meer

Op maandagavond 12 november werd in het filmhuis Cinema Oostereiland in Hoorn de derde avond van de lezingen/documentairereeks WadBlik gehouden. Met…

Lees meer

In november 2012 verschijnt een speciale uitgave van het het wetenschappelijke tijdschrift ‘Netherlands Journal of Geosciences’.

Lees meer

Bas Eenhoorn is door het Regie College Waddengebied (RCW) benoemd tot onafhankelijke voorzitter.

Lees meer

Het Waddenfonds (WF) heeft aan 3 projecten subsidie verleend. Dat heeft het Dagelijks Bestuur besloten. De projecten zijn: Waddengebied in oorlog,…

Lees meer

Natuurmonumenten en de Waddenvereniging zijn bezorgd over het plan van Frisia Zout B.V. om zout te winnen onder de Waddenzee. Door het wegpompen van…

Lees meer

Wadblikavond in Cinema Oostereiland (Hoorn). Op maandagavond 12 november wordt de derde aflevering van Wadblik 2012-2013 gehouden. Deze…

Lees meer

Het vakblad Natuur Bos Landschap heeft een themanummer Wadden uitgegeven.

Lees meer

Het aantal zeehonden in het Nederlandse deel van de Waddenzee is in vergelijking met vorig jaar afgenomen met ongeveer 12 procent.

Lees meer

Haalbaarheidsstudie laat vertienvoudiging vispasseerbaarheid zien

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Goffe…

Lees meer

Naar aanleiding van het in december 2010 door de Waddenacademie georganiseerde symposium ‘Towards a trilateral research agenda’ is een speciaal…

Lees meer

Vrijdag 19 oktober stond in het NRC Handelsblad een artikel over het belang van goed beheer voor het Waddengebied.

Hierin wordt onder andere gepleit…

Lees meer

Bestuursvoorzitter Jouke van Dijk is net terug van een bezoek aan Japan. Hij was hier op uitnodiging van Yoshitsugu Hayashi van de Nagoya University…

Lees meer

Het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) brengt met enige regelmaat een (engelstalige) nieuwsbrief uit.

Lees meer

IIASA Director Board member of the Wadden Academy Prof. Pavel Kabat met on Monday, 15 October with UN Secretary General Ban Ki-moon.

Lees meer

Het Nederlands wetenschappelijk onderzoek hoort bij de wereldtop. De kwaliteit van onderzoek waar Nederlandse wetenschappers bij betrokken zijn is van…

Lees meer

Op maandag 8 oktober was de tweede avond van de lezingen/documentairereeks Wadblik in een nagenoeg volle grote zaal van het Filmhuis Leeuwarden. Kie…

Lees meer