Nieuwsarchief

Jouke van Dijk. Foto: Walter Walraven.

In het Dagblad van het Noorden van 29 december 2015 verscheen het artikel ‘Laagopgeleiden terecht bezorgd over hun baan’ van John Geijp, naar…

Lees meer
spiegeling in de vorm van een vis op het droogvallende wad. Foto: Waddenacademie.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Christiaan…

Lees meer
Cover verslag krimpcongres november 2015

Op 26 november werd in de Oosterpoort in Groningen het Krimpcongres gehouden ter ere van het vijfjarig bestaan van het Kennisnetwerk Krimp…

Lees meer
Cover Deltanieuws 2015-4

DeltaNieuws is uit, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's.

Lees meer

Provinciale Staten van Friesland hebben op 16 december ingestemd met een bijdrage van een kleine 18 miljoen euro voor de RUG/Campus Fryslân in…

Lees meer
Pier Vellinga. Foto: Walther Walraven.

Pier Vellinga nam op donderdag 10 december afscheid als hoogleraar klimaatverandering aan de Universiteit Wageningen met een symposium over…

Lees meer
Opgevist mosselzaad. Foto: Waddenacademie.

Pascalle Jacobs onderzocht de invloed van mosselzaadinvanginstallaties op het plankton in de Westelijke Waddenzee.

Lees meer
Uitsnede Flyer Symposium Wadden op de kaart. Bron: Tresoar.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Syds…

Lees meer
Luchtfoto Rottumeroog. Beeldbank RWS.

GRONINGEN - Na zes jaar heeft Noord-Nederland de werelderfgoedstatus van het waddengebied nog steeds niet goed verzilverd. Zijn er te weinig…

Lees meer
Cover boek Harlingen

Vrijdag 20 november verscheen het boek "Harlingen, geschiedenis van de Friese Havenstad" van Meindert Schroor. De leeuwarder Courant besteedde…

Lees meer