Nieuwsarchief

Waar zouden de komende verkiezingen eigenlijk over moeten

gaan, vroeg de Leeuwarder Courant aan een aantal deskundigen en ondernemers. Hun antwoorden…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Liesbeth…

Lees meer

Afgelopen woensdag werd Tim van Oijen, wetenschappelijk medewerker bij de Waddenacademie, in Lauwersoog geïnterviewd door twee studenten voor het…

Lees meer

Op de Boschplaat op Terschelling is eind juli een deel van het wrak van een oud vrachtschip uit de 18e eeuw aangespoeld.

Lees meer

Europese perspectieven in landschapsonderzoek

Lees meer

Vanaf 10 september gaat een nieuwe reeks WadBlik van start. WadBlik is een lezingen/documentaire reeks die door de Waddenacademie in samenwerking met…

Lees meer

Op maandag 7 mei wordt de achtste en laatste avond van de lezingen/documentairereeks Wadblik gehouden. De avond wordt verzorgd door Oerol-pionier en…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Kees van Es.

Lees meer

Het voorlopige programma van het 13e International Scientific Wadden Sea Symposium (ISWSS), getiteld 'An integrated approach to emerging challenges in…

Lees meer

Per 1 augustus 2012 is Prof.dr. Jouke van Dijk door de KNAW benoemd als voorzitter en directeur van de Waddenacademie.

Lees meer

Vanaf maandag 16 juli kunt u de Monitor Fryslân raadplegen. De Monitor Fryslân is een digitale databank met actuele statistische cijfers over Fryslân…

Lees meer

Onder de naam Kening fan ’e Greide wordt aanstaande dinsdag een initiatief gelanceerd om het Friese weidelandschap te behouden en versterken op een…

Lees meer

On November 19 and 20 of this year, the programme ‘Towards a Rich Wadden Sea’ and the Wadden Academy organise a workshop on current Dutch projects…

Lees meer

De waddenkust toegankelijk, gastvrij en beleefbaar maken, dat is wat het gebied nodig heeft als impuls voor de toekomst. Atelier Fryslân heeft in…

Lees meer

In samenwerking met het Duitse instituut voor kustonderzoek Helmholtz Zentrum Geesthaacht voert de Nederlandse stichting WaddenArt een online enquete…

Lees meer

DeltaNieuws is uit, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's.

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een interview verschenen met…

Lees meer

The final OURCOAST Brochure “Integrated Coastal Zone Management: OURCOAST outcomes and lessons learned” is now available online, as well as the…

Lees meer

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft vijf excellente jonge wetenschappers geselecteerd die op 27 september 2012 de…

Lees meer

Vrijdag 22 juni werd het Oerol college verzorgd door Kris van Koppen, hoogleraar Milieubeleid van de Universiteit Wageningen. In zijn college ging hij…

Lees meer

De reizende installatie Oversteek, een expeditieproject op Oerol van de Waterlanders in samenwerking met de Waddenacademie, is halverwege het af te…

Lees meer

De zomer van 2015 moet de zomer van de Wadden worden: een grootschalig festival over de veelzijdigheid van de Waddencultuur, inclusief de Duitse en…

Lees meer

De Japanse oester is een schelpdier dat van buiten Nederland is gekomen en de Waddenzee snel heeft gekoloniseerd. Gevaarlijk of nuttig? Op 4 juni…

Lees meer

In een artikel in het internationale wetenschappelijke tijdschrift ‘Ocean & Coastal Management’ beschrijft de Waddenacademie met drie medeauteurs de…

Lees meer

Het was tot dusver een raadsel hoe zeegrassen ondanks dodelijke concentraties sulfide in de zeebodem als enige vaatplanten kunnen leven in zee. In een…

Lees meer