Nieuwsarchief

De colleges van provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden en Rijksuniversiteit Groningen hebben vorige week ingestemd met de opzet van en de bijdrage aan…

Lees meer

Het Reformatorisch Dagblad besteedde op 16 oktober aandacht aan het symnposium "Wijs met de Waddenzee"in een drietal artikelen:

Lees meer
Allert Bijleveld ontvangt de prijs van Hessel Speelman. Foto: Haye Bijlstra.

Op 15 oktober werd tijdens het symposium ‘Wadden op de Kaart’ uit handen van juryvoorzitter dr. Hessel Speelman de Waddenacademieprijs 2015, ten…

Lees meer
Flyer symposium Wadden op de kaart

Een platform te zijn van en voor alle oude, bestaande en toekomstige kennis met betrekking tot het Nederlandse, Duitse en Deense Waddengebied, dat is…

Lees meer

Het Waddenfonds heeft de Waddenacademie gevraagd om een audit uit te voeren naar de vraag wat de meest effectieve maatregelen zijn om de vispopulatie…

Lees meer
Logo

De Stichting Verdronken Geschiedenis publiceert regelmatig een nieuwsbrief om haar achterban te informeren over actuele zaken.

Lees meer
Waddendijk Schiermonnikoog. Foto: Waddenacademie.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Arjan…

Lees meer
Cover Waddenplein_Wouter van Dieren

Bij de opening van Springtij 2015 is het nieuwe boek van Wouter van Dieren gepresenteerd.

Lees meer

De provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de gemeente Leeuwarden bereikten vrijdag 18 september gezamenlijk een principeakkoord over…

Lees meer

De Waddenzee blijkt een belangrijke zwakke schakel te zijn in de Oost-Atlantische route van trekvogels. Deze route loopt van het Arctische gebied,…

Lees meer