Nieuwsarchief

Logo

De Stichting Verdronken Geschiedenis publiceert regelmatig een nieuwsbrief om haar achterban te informeren over actuele zaken.

Lees meer
Waddendijk Schiermonnikoog. Foto: Waddenacademie.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Arjan…

Lees meer
Cover Waddenplein_Wouter van Dieren

Bij de opening van Springtij 2015 is het nieuwe boek van Wouter van Dieren gepresenteerd.

Lees meer

De provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de gemeente Leeuwarden bereikten vrijdag 18 september gezamenlijk een principeakkoord over…

Lees meer

De Waddenzee blijkt een belangrijke zwakke schakel te zijn in de Oost-Atlantische route van trekvogels. Deze route loopt van het Arctische gebied,…

Lees meer

Twee vertegenwoordigers van het Koreaanse Ministerie van Visserij (mevrouw Park Jungin en de heer Sung Jun Park), professor Chul-Hwan Koh van de…

Lees meer
Akker langs de zeedijk bij Kloosterburen. Foto: Zwanette Jager.

In het afgelopen jaar heeft de Waddenacademie intensief overleg gevoerd met vertegenwoordigers van kennisinstellingen, overheden, natuurorganisaties…

Lees meer

Tijdens de feestelijke opening van de Week van de Smaak op vrijdag 11 september in Leeuwarden zijn de winnaars bekend gemaakt van de Held van de Smaak…

Lees meer
Koeien en schapen grazen op de kwelder bij de Punt van Reide. Foto: Waddenacademie.

Hazen, ganzen, vee, op de Europese kwelders loopt van alles te grazen. Kelly Elschot onderzocht de effecten van kleine en grote grazers op de…

Lees meer

Promovenda Wanda van Enst bespreekt in een wetenschappelijk artikel dat onlangs is verschenen in het tijdschrift Environmental Science & Policy drie…

Lees meer