Nieuwsarchief

De provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de gemeente Leeuwarden bereikten vrijdag 18 september gezamenlijk een principeakkoord over…

Lees meer

De Waddenzee blijkt een belangrijke zwakke schakel te zijn in de Oost-Atlantische route van trekvogels. Deze route loopt van het Arctische gebied,…

Lees meer

Twee vertegenwoordigers van het Koreaanse Ministerie van Visserij (mevrouw Park Jungin en de heer Sung Jun Park), professor Chul-Hwan Koh van de…

Lees meer
Akker langs de zeedijk bij Kloosterburen. Foto: Zwanette Jager.

In het afgelopen jaar heeft de Waddenacademie intensief overleg gevoerd met vertegenwoordigers van kennisinstellingen, overheden, natuurorganisaties…

Lees meer

Tijdens de feestelijke opening van de Week van de Smaak op vrijdag 11 september in Leeuwarden zijn de winnaars bekend gemaakt van de Held van de Smaak…

Lees meer
Koeien en schapen grazen op de kwelder bij de Punt van Reide. Foto: Waddenacademie.

Hazen, ganzen, vee, op de Europese kwelders loopt van alles te grazen. Kelly Elschot onderzocht de effecten van kleine en grote grazers op de…

Lees meer

Promovenda Wanda van Enst bespreekt in een wetenschappelijk artikel dat onlangs is verschenen in het tijdschrift Environmental Science & Policy drie…

Lees meer
Japanse oester in een mosselbank op het Balgzand. Foto: Waddenacademie.

Dit najaar organiseert het NIOZ een serie publiekslezingen in de Bibliotheek in Den Burg op Texel. Zes presentaties over zeeonderzoek, van groot tot…

Lees meer

Bettina Bock is benoemd tot bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij gaat…

Lees meer
Zonnende zeehond op de Hond/Paap. Foto: Waddenacademie.

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de internationale overeenkomst inzake de bescherming van zeehonden in de Waddenzee is aangenomen. De Wadden Sea…

Lees meer