Nieuwsarchief

De veerboot naar Terschelling. Foto: TS.

Het bedrag dat de gemeenten in Fryslân vragen van de toerist groeit gestaag, zo blijkt uit een inventarisatie van het Friesch Dagblad. Het gemiddelde…

Lees meer

Hij is dé trekvogeldeskundige van Nederland. Hij groeide op met het geluid van de Grutto, maar hoort dat geluid tot zijn verdriet steeds minder. Want…

Lees meer
Daniël Postma, de winnaar van de Waddenacademieprijs 2012, ontvangt de prijs uit handen van de juryvoorzitter Hessel Speelman. Foto: Zwanette Jager.

De Waddenacademieprijs van € 5.000,- is bestemd voor het beste wadden gerelateerde proefschrift dat in de afgelopen twee jaar is verschenen. In 2015…

Lees meer

RTV Noord-verslaggever Wiebe Klijnstra heeft maandag 3 augustus zijn eigen Vrijstaat Noord uitgeroepen. In dit nieuwe land, gelegen in het…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Katja…

Lees meer

Terschelling - Het aantal broedende vogels in het internationale waddengebied neemt steeds sterker af. Dat blijkt uit het internationale rapport…

Lees meer

Prof.dr. Pavel Kabat, directeur generaal van IIASA en thans directielid Internationalisering van de Waddenacademie treedt toe tot de Raad van…

Lees meer

Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie hebben begin juni deze Kennistafel georganiseerd in Leeuwarden.

Lees meer

De nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans (E&E) van juni 2015 is uit. De nieuwsbrief…

Lees meer
Waddenbarometer hoofdrapport

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie samen met Telos en Imsa de ontwikkeling van een zogeheten Waddenbarometer op zich genomen.

Lees meer