Nieuwsarchief

Japanse oester in een mosselbank op het Balgzand. Foto: Waddenacademie.

Dit najaar organiseert het NIOZ een serie publiekslezingen in de Bibliotheek in Den Burg op Texel. Zes presentaties over zeeonderzoek, van groot tot…

Lees meer

Bettina Bock is benoemd tot bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij gaat…

Lees meer
Zonnende zeehond op de Hond/Paap. Foto: Waddenacademie.

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de internationale overeenkomst inzake de bescherming van zeehonden in de Waddenzee is aangenomen. De Wadden Sea…

Lees meer
Jouke van Dijk

Interview met Jouke van Dijk, voorzitter en directeur van de Waddenacademie in de Amelander, het vrijetijdsmagazine van en voor Ameland.

Lees meer
de Punt van Reide in het Eems-Dollard gebied

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Wilfred…

Lees meer
Japanse Oester. Foto: Waddenacademie

Van oktober tot en met begin december zal de Seniorenacademie Hovo Leeuwarden een nieuwe cursus Wad Biologie gaan aanbieden. Zeven colleges rond alle…

Lees meer
Logo springtij

Van 24 tot en met 26 september vindt het Springtij Forum plaats op Terschelling. Op Springtij 2015 is veel aandacht voor de Wadden in het kader van…

Lees meer
Pier Vellinga. Foto: Walther Walraven.

Zondag 23 augustus was Pier Vellinga een uur lang op de radio in het programma De kennis van Nu. Hij sprak met Karin van den Boogaart over…

Lees meer
De veerboot naar Terschelling. Foto: TS.

Het bedrag dat de gemeenten in Fryslân vragen van de toerist groeit gestaag, zo blijkt uit een inventarisatie van het Friesch Dagblad. Het gemiddelde…

Lees meer

Hij is dé trekvogeldeskundige van Nederland. Hij groeide op met het geluid van de Grutto, maar hoort dat geluid tot zijn verdriet steeds minder. Want…

Lees meer