Nieuwsarchief

Japanse Oester. Foto: Waddenacademie

Van oktober tot en met begin december zal de Seniorenacademie Hovo Leeuwarden een nieuwe cursus Wad Biologie gaan aanbieden. Zeven colleges rond alle…

Lees meer
Logo springtij

Van 24 tot en met 26 september vindt het Springtij Forum plaats op Terschelling. Op Springtij 2015 is veel aandacht voor de Wadden in het kader van…

Lees meer
Pier Vellinga. Foto: Walther Walraven.

Zondag 23 augustus was Pier Vellinga een uur lang op de radio in het programma De kennis van Nu. Hij sprak met Karin van den Boogaart over…

Lees meer
De veerboot naar Terschelling. Foto: TS.

Het bedrag dat de gemeenten in Fryslân vragen van de toerist groeit gestaag, zo blijkt uit een inventarisatie van het Friesch Dagblad. Het gemiddelde…

Lees meer

Hij is dé trekvogeldeskundige van Nederland. Hij groeide op met het geluid van de Grutto, maar hoort dat geluid tot zijn verdriet steeds minder. Want…

Lees meer
Daniël Postma, de winnaar van de Waddenacademieprijs 2012, ontvangt de prijs uit handen van de juryvoorzitter Hessel Speelman. Foto: Zwanette Jager.

De Waddenacademieprijs van € 5.000,- is bestemd voor het beste wadden gerelateerde proefschrift dat in de afgelopen twee jaar is verschenen. In 2015…

Lees meer

RTV Noord-verslaggever Wiebe Klijnstra heeft maandag 3 augustus zijn eigen Vrijstaat Noord uitgeroepen. In dit nieuwe land, gelegen in het…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Katja…

Lees meer

Terschelling - Het aantal broedende vogels in het internationale waddengebied neemt steeds sterker af. Dat blijkt uit het internationale rapport…

Lees meer

Prof.dr. Pavel Kabat, directeur generaal van IIASA en thans directielid Internationalisering van de Waddenacademie treedt toe tot de Raad van…

Lees meer