Nieuwsarchief

Logo Fishmigration2015

Van 22 tot en met 24 Juni 2015 is Groningen gastheer van een internationale conferentie georganiseerd over het thema vismigratie. De conferentie wordt…

Lees meer
Logo open mind

Maatschappelijk betrokken onderzoekers zitten vaak vol originele ideeën om de wereld verder te helpen. Technologiestichting STW biedt hen nu een…

Lees meer
Cover rapport

LEEUWARDEN - De totale hoeveelheid vis in de Waddenzee laat een dalende trend zien sinds de jaren ’80. Er zijn echter grote verschillen tussen…

Lees meer
Garnalenkotter in de Waddenzee. Foto: Waddenacademie.

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie advies uitgebracht over het thema garnalenvisserij.

Lees meer
Akkers nabij de dijk ter hoogte van Kloosterburen. Foto: Zwanette Jager.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Pier…

Lees meer
Cover Fiskatlas Fryslan

Binnenkort verschijnt de Fiskatlas Fryslân. Dit boek geeft van elke soort de actuele verspreiding, leefgebied en ecologie weer. Het naslagwerk is…

Lees meer
De Raaf

Doe eens Wad wil het bewustzijn over plastic soep ook in de Waddenzee vergroten en zoekt daarbij samenwerkingspartners. Nienke Dijkstra,…

Lees meer
Omslag van het boek Werk van Eeuwen, gesprekken met Tjalling Waterbolk

Op 29 mei 2015 verschijnt het boek 'Werk van Eeuwen, gesprekken met Tjalling Waterbolk' door Jos Bazelmans en Jan Kolen.

 

Lees meer

Afgelopen vrijdag waren directie, medewerkers en hun partners op bezoek op het eiland Borkum voor de jaarlijkse excursie.

Lees meer

Donderdag 21 mei was er een bijeenkomst van het Wadden Sea Forum op Ameland.

Lees meer