Nieuwsarchief

Bent of kent u een onderzoeker of onderzoeksgroep die een bijzondere bijdrage levert aan de wetenschap, juist door de noeste arbeid op het gebied van…

Lees meer

Oratie: dhr. prof.dr. G.J. de Langen, 20 maart 2012, 16.15 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

 

Lees meer

In line with the 2012 Rio+20 theme 'Green Economy in the context of sustainable development and poverty eradication', Delta Alliance is looking for…

Lees meer

In het blog van ZeeinZicht vertellen zeeonderzoekers hun belevenissen. Elke week komt een andere onderzoeker aan het woord. Deze week is dat Els van…

Lees meer

Op 8 maart organiseerden de provincies Noord-Holland, Groningen en Fryslân de eerste “Waddenfondsdag”. Ruim 160 belangstellenden werden in het…

Lees meer

Binnenkort start een grootschalig onderzoek naar vistrek. Een samenwerkingsactie van de 4 noordelijke waterschappen en de Hengelsportfederatie…

Lees meer

Op 5 maart was de zesde avond van de lezingen-/documentairereeks Wadblik. De zaal was weer tot de laatste stoel bezet voor een voorstelling die deze…

Lees meer

Een paar weken geleden werd de honderdste WadWeten met een prijspuzzel gevierd.

Lees meer

Groningen Seaports heeft eind februari bij het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie een verzoek ingediend voor een ontheffing…

Lees meer

WerkendWad heeft een nieuwe look gekregen die meer aansluit bij de website van de Waddenacademie.

Lees meer

Op maandag 5 maart wordt de zesde avond van de lezingen-/documentairereeks Wadblik gehouden. De avond wordt verzorgd door Frank van der Velden en…

Lees meer

"Ik heb de topwetenschappers in water dicht om me heen"

Lees meer

Op 3 en 4 juli vindt in Het Vikingschip te Den Oever het 8e symposium van de Waddenacademie plaats. Het symposium, met als voorlopige titel…

Lees meer

In deze nieuwsbrief onder andere de volgende wadden gerelateerde onderwerpen:

Lees meer

GRONINGEN - Hoogleraar dieren-ecologie Theunis Piersma, van de Rijksuniversiteit Groningen, heeft uit China een bedrag van 200.000 euro gekregen voor…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jan Rotgans.

Lees meer

The 13th International Scientific Wadden Sea Symposium will be held on 21-23 November 2012 in Leeuwarden, the Netherlands.

Lees meer

Honderd keer deelden de wetenschappers van de Waddenacademie en de Waddenvereniging hun kennis over het wad. Met de wetenschapsrubriek WadWeten bent u…

Lees meer

De derde nieuwsbrief van het Deltaprogramma is verschenen. Deltanieuws is de gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's, die elke twee maanden…

Lees meer

Op maandag 6 februari vond al weer de vijfde avond uit de lezingen/documentairereeks WadBlik plaats. Ditmaal nam filmmaker Manfred van Eijk de…

Lees meer

Per 1 februari is LEI-onderzoeker Huib Silvis benoemd tot hoofd van het Centre for Marine Policy in Leeuwarden. Het centrum, dat onderdeel is van…

Lees meer

Aandachtspunten voor internationale samenwerking, bescherming en beheer van trekvogels. Briefadvies Raad voor de Wadden.

Lees meer

Prof.dr. Pavel Kabat, internationaal expert op het gebied van water en klimaat, is benoemd tot directeur van het International Institute for Applied…

Lees meer

Op maandag 6 februari is de vijfde avond van de lezingen-/documentairereeks Wadblik. Manfred van Eijk, maker van de serie 'Reis door het…

Lees meer

Het 25ste tweejaarlijkse congres van de Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape (PECSRL) wordt van 20-24 augustus 2012 in…

Lees meer