Nieuwsarchief

Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie hebben begin juni deze Kennistafel georganiseerd in Leeuwarden.

Lees meer

De nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans (E&E) van juni 2015 is uit. De nieuwsbrief…

Lees meer
Waddenbarometer hoofdrapport

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie samen met Telos en Imsa de ontwikkeling van een zogeheten Waddenbarometer op zich genomen.

Lees meer
Ontwikkelingen en vestigingsmogelijkheden

Rapport zeegras onderzoek online beschikbaar.

Lees meer
Foto: Henk Postma

Het 14e symposium van de Waddenacademie vond plaats op 25 en 26 juni 2015 in Delfzijl.

Lees meer
Troebel water in het Eems-Dollard gebied. Foto: Waddenacademie.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Bas van…

Lees meer
Boschplaat Terschelling. Foto: Beeldbank RWS, Joop van Houdt.

Natuurgebied De Boschplaat op Terschelling is uitgeroepen tot het eerste Dark Sky Park van Nederland. Het predicaat is toegekend door de…

Lees meer
Cover rapport Een zee van mosselen

Op 17 juni 2015 is het nieuwe handboek over mosselbanken "Een zee van Mosselen" als pdf beschikbaar gekomen. In deze pdf is een uitgebreide bijlage…

Lees meer
De installatie Zeven Streken op de Noordsvaarder tijdens Oerol2015

Ook in 2015 ondersteunt de Waddenacademie een Expeditieproject op Oerol. Kunstenaar Marc van Vliet bouwde op de Noordsvaarder een getijdenobject. Een…

Lees meer
Cover thesis Allert Bijleveld

Zwermen wadvogels boven het wad lijken eenvormig en gelijkgestemd. Niets is minder waar. Kanoetenzwermen bestaan uit individuen die verschillen in…

Lees meer