Nieuwsarchief

Wandelaars op de dijk bij Noordpolderzijl

Ooit zorgde nieuw gewonnen land uit de Waddenzee voor welvaart, werk, winkels en voorzieningen. Nu trekken steeds meer Groningers weg en is de hoop…

Lees meer
Potjes met monsters van de bodem van Waddenzee. Foto: Cris Toala Olivares

Op 25 februari 2019 startte het project Waddenmozaïek met het bemonsteren van de bodem onder de zeespiegel van de Waddenzee. In totaal worden 1.500…

Lees meer
Saline Futures Conference van 10-13 september 2019 in Leeuwarden

Voor het eerst wordt op een conferentie niet alleen wereldwijde kennis over de hele keten van in de opmars zijnde zilte landbouw bijeengebracht, maar…

Lees meer
Excursie op het wad. Foto: TS

Europees project Prowad Link gelanceerd in Leeuwarden

Lees meer
Aangespoelde container op het strand van Vlieland op 2 januari 2019. Foto: Frank Kruk

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Albert de…

Lees meer
De website waddenplastic.nl is gelanceerd door Groningse wetenschappers.

Publiek kan meehelpen met het in kaart brengen van plastic vervuiling in en om de Waddenzee.

Lees meer
Aangespoelde plastic korrels in de vloedlijn. Foto: Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat start samen met de Waddenacademie een onderzoek naar de (middel)lange termijneffecten van de plastic verontreiniging op de Waddenzee,…

Lees meer
De Pingjumer Gulden Halsband ten zuidwesten van Pingjum. Foto: Door Gouwenaar - Eigen werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15959597

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Peter de…

Lees meer
Logo Young Wadden Academy

Om jonge onderzoekers te stimuleren onderzoek te doen naar het Waddengebied heeft de Waddenacademie in 2016 Young Wadden Academy (YWA) opgericht.

Lees meer
De ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst Basismonitoring

Organisaties die actief zijn op het gebied van bestuur, gebruik en beheer van de Waddenzee gaan hun (meet)gegevens en kennis delen. Het in de gaten…

Lees meer