Nieuwsarchief

Het NIOZ en IMARES werken nauw samen in het WaLTER project en zoeken 2 onderzoekers voor het opzetten van een monitoringnetwerk voor het Waddengebied.

Lees meer

In preparation for the Rio+20 United Nations Conference on Sustainable Development in June 2012, the Delta Alliance invites young Delta Professionals…

Lees meer

Op maandag 16 januari was de vierde bijeenkomst van de lezingen- en documentairereeks Wadblik,dit maal met als thema ‘Waddenzee wereldzee: UNESCO als…

Lees meer

Op uitnodiging van de Deense onderzoeksinstituten die zich bezighouden met waddengerelateerd onderzoek was het bestuur van de Waddenacademie op 3…

Lees meer

De bedoeling van de Nieuwsbrief is om de "achterban" van de Stichting Verdronken Geschiedenis periodiek te informeren over actuele zaken.

Lees meer

Het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) in Wilhelmshaven is een trilateraal samenwerkingsverband tussen Duitsland, Denemarken en Nederland op…

Lees meer

Op maandag 16 januari wordt de vierde avond van de lezingen-/documentairereeks Wadblik gehouden. De avond wordt verzorgd door Barend ter Haar van het…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Theunis…

Lees meer

De Noordpolder: een uitgestrekt boerenlandschap in het noorden van Groningen. Bekend van het getijdenhaventje Noordpolderzijl, met het aanpalende…

Lees meer

In het blad Resource van Wageningen UR een gesprek met Pavel Kabat over de afronding van het nationale onderzoeksprogramma Klimaat voor Ruimte, waar…

Lees meer

Binnen het Waddenfonds project Waddensleutels werken tal van kennisinstellingen en natuurbeschermingsorganisaties nauw samen.

Lees meer

Piet Feddema is scheidend programmamanager van InterWad. Hij geeft zijn persoonlijke mening over de bezuinigingen op waddenzee.nl. Eenvoudigere en…

Lees meer

Het in 2008 uitgebrachte boek: "Eilanden Natuurlijk. Natuurlijke ontwikkeling en veerkracht op de Waddeneilanden" wordt binnenkort uitgeven in een…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Zwanette…

Lees meer

In de collegereeks Wadden Werelderfgoed aan de Vrije Universiteit in Amsterdam werd op 2 en 9 december weer college gegeven.

Lees meer

Op maandag 12 december was de derde avond van de lezingen-/documentairereeks Wadblik. Bert Looper, directeur van Tresoar, had een gevarieerd literair…

Lees meer

Prof. dr. Pavel Kabat will become the new director of the International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) ( www.iiasa.ac.at).  He will …

Lees meer

Op 8 december lanceerden de Waddenacademie, Tresoar en InterWad de nieuwe website www.wadwijzer.nl.

Lees meer

The Faculty of Mathematics and Natural Sciences at the Christian-Albrechts-University at Kiel, Germany, in a joint procedure with the Alfred Wegener…

Lees meer

ir. Adriaan Houtenbos heeft een kritische analyse gemaakt van het rapport van de Begeleidingsommissie Monitoring  Bodedemdaling Ameland over de…

Lees meer

Op 8 december tijdens het zevende symposium van de Waddenacademie ontving dr. Jan Post uit handen van juryvoorzitter dr. Hessel Speelman de…

Lees meer
Lees meer

Tijdens het zevende symposium van de Waddenacademie presenteerde dr. Luca van Duren de position paper 'Clear as mud'.

Lees meer

Een gezamenlijke strategie voor het uitvoeren van meerjarige metingen van de ecologie en economie van het waddengebied. Dat staat een aantal…

Lees meer

De tweede nieuwsbrief van het Deltaprogramma is verschenen. Deltanieuws is de gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's, die elke twee maanden…

Lees meer