Nieuwsarchief

Op maandag 5 maart wordt de zesde avond van de lezingen-/documentairereeks Wadblik gehouden. De avond wordt verzorgd door Frank van der Velden en…

Lees meer

"Ik heb de topwetenschappers in water dicht om me heen"

Lees meer

Op 3 en 4 juli vindt in Het Vikingschip te Den Oever het 8e symposium van de Waddenacademie plaats. Het symposium, met als voorlopige titel…

Lees meer

In deze nieuwsbrief onder andere de volgende wadden gerelateerde onderwerpen:

Lees meer

GRONINGEN - Hoogleraar dieren-ecologie Theunis Piersma, van de Rijksuniversiteit Groningen, heeft uit China een bedrag van 200.000 euro gekregen voor…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jan Rotgans.

Lees meer

The 13th International Scientific Wadden Sea Symposium will be held on 21-23 November 2012 in Leeuwarden, the Netherlands.

Lees meer

Honderd keer deelden de wetenschappers van de Waddenacademie en de Waddenvereniging hun kennis over het wad. Met de wetenschapsrubriek WadWeten bent u…

Lees meer

De derde nieuwsbrief van het Deltaprogramma is verschenen. Deltanieuws is de gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's, die elke twee maanden…

Lees meer

Op maandag 6 februari vond al weer de vijfde avond uit de lezingen/documentairereeks WadBlik plaats. Ditmaal nam filmmaker Manfred van Eijk de…

Lees meer

Per 1 februari is LEI-onderzoeker Huib Silvis benoemd tot hoofd van het Centre for Marine Policy in Leeuwarden. Het centrum, dat onderdeel is van…

Lees meer

Aandachtspunten voor internationale samenwerking, bescherming en beheer van trekvogels. Briefadvies Raad voor de Wadden.

Lees meer

Prof.dr. Pavel Kabat, internationaal expert op het gebied van water en klimaat, is benoemd tot directeur van het International Institute for Applied…

Lees meer

Op maandag 6 februari is de vijfde avond van de lezingen-/documentairereeks Wadblik. Manfred van Eijk, maker van de serie 'Reis door het…

Lees meer

Het 25ste tweejaarlijkse congres van de Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape (PECSRL) wordt van 20-24 augustus 2012 in…

Lees meer

Het NIOZ en IMARES werken nauw samen in het WaLTER project en zoeken 2 onderzoekers voor het opzetten van een monitoringnetwerk voor het Waddengebied.

Lees meer

In preparation for the Rio+20 United Nations Conference on Sustainable Development in June 2012, the Delta Alliance invites young Delta Professionals…

Lees meer

Op maandag 16 januari was de vierde bijeenkomst van de lezingen- en documentairereeks Wadblik,dit maal met als thema ‘Waddenzee wereldzee: UNESCO als…

Lees meer

Op uitnodiging van de Deense onderzoeksinstituten die zich bezighouden met waddengerelateerd onderzoek was het bestuur van de Waddenacademie op 3…

Lees meer

De bedoeling van de Nieuwsbrief is om de "achterban" van de Stichting Verdronken Geschiedenis periodiek te informeren over actuele zaken.

Lees meer

Het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) in Wilhelmshaven is een trilateraal samenwerkingsverband tussen Duitsland, Denemarken en Nederland op…

Lees meer

Op maandag 16 januari wordt de vierde avond van de lezingen-/documentairereeks Wadblik gehouden. De avond wordt verzorgd door Barend ter Haar van het…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Theunis…

Lees meer

De Noordpolder: een uitgestrekt boerenlandschap in het noorden van Groningen. Bekend van het getijdenhaventje Noordpolderzijl, met het aanpalende…

Lees meer

In het blad Resource van Wageningen UR een gesprek met Pavel Kabat over de afronding van het nationale onderzoeksprogramma Klimaat voor Ruimte, waar…

Lees meer