Nieuwsarchief

Garnalenkotter in de Waddenzee. Foto: Waddenacademie.

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie advies uitgebracht over het thema garnalenvisserij.

Lees meer
Akkers nabij de dijk ter hoogte van Kloosterburen. Foto: Zwanette Jager.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Pier…

Lees meer
Cover Fiskatlas Fryslan

Binnenkort verschijnt de Fiskatlas Fryslân. Dit boek geeft van elke soort de actuele verspreiding, leefgebied en ecologie weer. Het naslagwerk is…

Lees meer
De Raaf

Doe eens Wad wil het bewustzijn over plastic soep ook in de Waddenzee vergroten en zoekt daarbij samenwerkingspartners. Nienke Dijkstra,…

Lees meer
Omslag van het boek Werk van Eeuwen, gesprekken met Tjalling Waterbolk

Op 29 mei 2015 verschijnt het boek 'Werk van Eeuwen, gesprekken met Tjalling Waterbolk' door Jos Bazelmans en Jan Kolen.

 

Lees meer

Afgelopen vrijdag waren directie, medewerkers en hun partners op bezoek op het eiland Borkum voor de jaarlijkse excursie.

Lees meer

Donderdag 21 mei was er een bijeenkomst van het Wadden Sea Forum op Ameland.

Lees meer

WaLTER ‘Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research’ is een initiatief van een aantal instituten en organisaties dat meerjarige metingen en onderzoek in…

Lees meer

Als vervolg op het Springtij Forum op Terschelling, organiseerde Springtij een aantal masterclasses. Op 20 mei vond de Masterclass Energie en Klimaat;…

Lees meer

De nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans (E&E) van mei 2015 is uit. De nieuwsbrief…

Lees meer