Nieuwsarchief

De KNAW heeft vanmiddag de brochure Klimaatverandering, wetenschap en debat aangeboden aan de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de…

Lees meer

Sinds jaar en dag is veel kaartmateriaal beschikbaar over Waddenzee en Waddengebied. Dergelijk materiaal wordt steeds meer gebruikt wordt bij beleid,…

Lees meer

Op donderdag 29 en vrijdag 30 september was het bestuur van de Waddenacademie op werkbezoek op Texel.

Lees meer

Van 12 t/m 15 september werd in Yantai (China) het internationale "Open Science Conference' van het programma Land-Ocean Interactions in the Coastal…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Henk Moll.

Lees meer

10 vragen aan Jouke van Dijk over de economie van het wad

Lees meer

Op 19 september was de eerste wadblikbijeenkomst. In een vol Filmhuis in Leeuwarden lichtte Ed Nijpels, voorzitter van de Adviescommissie Toekomst…

Lees meer

Op 12 september jl. presenteerde de Stichting Waddengroep het nieuwe projectenprogramma getiteld "Het waddengebied ..... een goudomrande beleving".

Lees meer

Op maandag 19 september is de eerste avond van de lezingen-/documentairereeks Wadblik. Ed Nijpels, voorzitter van de Adviescommissie Toekomst…

Lees meer

The key role of the fish fauna for the Wadden Sea World Heritage food web. On 25 August 2011, the sixth annual Wadden Sea Day took place in…

Lees meer

NIOZ bioloog en taxonoom Marc Lavaleye deed vorige week een bijzondere vondst op de Waddendijk bij de NIOZ steiger: een Kleine Alikruik (Melarhaphe…

Lees meer

Texel - Op 31 augustus werd in de westelijke Waddenzee, nabij de NO kust van het eiland Texel (De Cocksdorp) de eerste camerapaal van het…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Han…

Lees meer

Pieter de Vries van Texel is een aantal jaren geleden begonnen met luchtfotografie van het waddengebied.

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een interview verschenen met archeoloog…

Lees meer

Paddy Walker is sinds 1 juni deeltijd lector bij Kust- en Zeemanagement bij Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Paddy heeft zich in de vier jaar dat…

Lees meer

De laatste vergadering van het bestuur van de Waddenacademie voor de zomerstop vond plaats op een bijzondere locatie,

Lees meer

Ruim 100 speciale relaties van de Waddenacademie ontvangen deze week een gedrukt exemplaar van het jaarverslag 2009 & 2010.

Lees meer

Als smakelijke mossel ben je je leven niet zeker. Meeuw, scholekster, zeester en krab lusten je rauw. Om zichzelf in veiligheid te brengen, zoeken…

Lees meer

Dagblad van het Noorden reist de komende weken van eiland naar eiland in het waddengebied. Om te kijken wat je er kunt doen en zien, wat voor…

Lees meer

Het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) brengt regelmatig een engelstalige nieuwsbrief uit. In de nieuwsbrief zitten allerlei links naar de meest…

Lees meer

The International Conference Dynamic Deltas on Safety and Sustainability in rural delta regions will be held April 17-20, 2012 in Vlissingen, the…

Lees meer

Het verslag van de Biobouwersdag, die op 15 april 2011 in Utrecht plaatsvond, is beschikbaar. Tijdens deze dag werden de hiaten geïdentificeerd in de…

Lees meer

LEEUWARDEN - De Friese hoofdstad heeft sinds 24 juni een archeologisch steunpunt, dat langzaam moet uitgroeien tot een kenniscentrum voor…

Lees meer

Part-time Professor of Morphodynamics of Lagoons & Estuaries

Lees meer