Nieuwsarchief

De Getbol: een geul snijdt zich een weg door het slikkige wad. Op de achtergrond een dam die de riviermonding afsluit. Foto: Marin Baptist.

Op uitnodiging van het World Heritage Promotion Team of Korean Tidal Flats nam Martin Baptist namens de Waddenacademie deel aan een expert workshop…

Lees meer

Op 29 april kwamen ruim 100 mensen naar Hogeschool VHL om deel te nemen aan de eerste Hogeschool Podiumdag. De dag werd georganiseerd door Hogeschool…

Lees meer
Cover proefschrift Jasper Donker

Mosselbanken kunnen maar op een beperkt aantal plekken in Nederland vestigen en overleven. Dat is afhankelijk van de blootstelling aan golven.…

Lees meer
Kwelders aan de Groninger kust. Foto: TS.

Door klimaatverandering zullen extreme weersomstandigheden vaker voorkomen en stijgt de zeespiegel, ook in de Waddenzee. Om ook in de toekomst veilig…

Lees meer
Paviljoen op Westerkeyn. Foto: Saskia Werners.

In de Oerol Colleges gaan een wetenschapper en een kunstenaar met elkaar en het publiek in gesprek. Met de verbeelding als gemeenschappelijk gedeelde…

Lees meer
Pier Vellinga. Foto: Walther Walraven.

Vrijdagavond om 17:00 uur was Pier Vellinga, lid van de directie van de Waddenacademie en verantwoordelijk voor het thema Klimaat en Water te gast in…

Lees meer
logo Waddenfonds

Het Waddenfonds investeert in het project Oliebestrijding waddengebied en havens. Met dit project wordt mogelijke verspreiding van olie en andere…

Lees meer
Cover thesis Peter Vos

Op 10 juni hoopt Peter de Vos te promoveren op het proefschrift getiteld: Origin of the Ductch Coastal landscape.

Lees meer
Bijeenkomst monitoring Eems in Bad Nieuweschans

Om het ecosysteem van de Eems-Dollard goed te begrijpen moet er voor de basismonitoring in Nederland en Duitsland intensiever worden samengewerkt.…

Lees meer
Kwelders nabij Kloosterburen. Foto: Waddenacademie.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Lucien…

Lees meer