Nieuwsarchief

Eems-Dollard geulen vanuit de lucht. Foto: beeldbank RWS-Joop van Houdt.

In het kader van een tijdelijke stimuleringsregeling van de Waddenacademie kon er een aantal wetenschappelijke artikelen geschreven worden. Twee…

Lees meer
Groot zeegras. Foto: Beeldbank RWS, Rob Jungcurt.

Al enige jaren proberen de Waddenvereniging en Natuurmonumenten door middel van uitzaaiproeven om groot zeegras in de Waddenzee te herintroduceren.…

Lees meer
Lezing Pier Vellinga Wadden in tijden van klimaatverandering op 17 maart 2015. Foto: Rosanne Verbree.

Op 17 maart hield Pier Vellinga, directielid van de Waddenacademie en verantwoordelijk voor de portefeuille klimaat en water, de vijfde en laatste van…

Lees meer
Jouke van Dijk in het programma Bynt van Omrop Fryslan.

Het programma Bynt van Omrop Fryslân neemt één keer in de drie maanden de economische situatie in Fryslân door om de temperatuur van de Friese…

Lees meer
Nieuwsbrief Metawad

Het Metawad project is een voortzetting van al veel langer lopend demografisch onderzoek aan trekkende wadvogels en wordt van 2012-2016 gefinancierd…

Lees meer
Geulen en slib in de dollard. Beeldbank RWS, Rob Jungcurt.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft het Nederlands-Duitse kennisnetwerk rondom de Eems-Dollard in beeld laten brengen. Het onderzoek is…

Lees meer
Cover Koersvast 2.0

‘Verhoog het groeivermogen van het Noorden, voor meer economische groei én werkgelegenheid.’ Met die inzet hebben ca. 30 grote organisaties in het…

Lees meer
Lezing Meindert Schroor bij Volksuniversiteit Fryslan

Op 10 maart hield Meindert Schroor, directielid van de Waddenacademie en verantwoordelijk voor de portefeuille cultuurhistorie, de vierde van de serie…

Lees meer

Woensdag 11 maart start het NIOZ met een serie colleges om zo in een paar weken de wereld van de wetenschapper te leren kennen.

Lees meer
Cover boek Omdat de natuur ons lief is

Groningen Seaports, Nuon en RWE organiseerden op 5 maart 2015 een dagsymposium met als thema ‘Omdat de natuur ons lief is’. Tijdens dit symposium…

Lees meer