Nieuwsarchief

Het mooie weer van de afgelopen weken heeft veel mensen naar de Waddeneilanden gelokt. Daar konden ze getuige zijn van de aanleg van nieuwe…

Lees meer

Op maandag 2 mei hield hoogleraar professor Theunis Piersma, hoogleraar Dierecologie aan de RUG en senior onderzoeker Mariene Ecologie bij het NIOZ,…

Lees meer

Op 21 april jl. hielden dr.ir. Derk Jan Stobbelaar, dr. John Janssen en dr.ir. Martijn van der Heide hun lectorale rede en werden hiermee officieel…

Lees meer

Prof. Theunis Piersma houdt zevende en laatste lezing in reeks over het waddengebied op maandag 2 mei.

Lees meer

Door het telen van zouttolerante gewassen kan verzilting ook als een kans voor duurzame zilte landbouw worden opgevat, in plaats van als een probleem…

Lees meer

Het natuurbeleid van het huidige kabinet baart 79 hoogleraren zoveel zorg, dat zij een open brief hebben geschreven waarin zij hun bezorgdheid uiten.…

Lees meer

Op 12 april ontving prof.dr. Theo Mulder, directeur onderzoeksinstituten van de KNAW, uit handen van Pavel Kabat het eerste exemplaar van het…

Lees meer

Hebt u altijd al meer willen weten over de archeologie en geschiedenis van de Groninger kustregio? Kom dan naar een van de vijf lezingen die de…

Lees meer

Vooraankondiging: Aansluiting wetenschap - praktijk/beleid in Waddengebied op 17 mei 2011 in het Huis voor de Wadden in Leeuwarden.

Lees meer

Staatssecretaris Atsma van Milieu ontving op 5 april 2011 het eerste exemplaar van de 'Staat van het Klimaat 2010'.

Lees meer

Op maandag 4 april hield klimaatwetenschapper en voorzitter van de Waddenacademie prof. Pavel Kabat in Leeuwarden de zesde en voorlaatste lezing in de…

Lees meer

De postdocs Nicole Bale en Laura Villanueva van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ) vertellen op ZeeInZicht.nl over hun…

Lees meer

NIOZ onderzoeker Dr. Marcel Veldhuis is per 1 april 2011 bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen benoemd…

Lees meer

Postdoc voor het Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research project. Radboud Universiteit Nijmegen

Lees meer

Prof. Pavel Kabat houdt zesde lezing in reeks over het waddengebied op maandag 4 april

Lees meer

Concluding a 2-day international workshop in Wilhelmshaven, 35 experts from the Netherlands, Germany, Denmark, Iceland, Russia, England, Mauritania,…

Lees meer

Op 23 maart organiseerde de Waddenacademie een discussieavond in de Ark in Dongeradeel over de ruimtelijke opgaven in de waddenregio.

Lees meer

Het Waddenfonds wordt per 1 januari 2012 gedecentraliseerd. Dat betekent dat de Waddenprovincies Groningen, Fryslan en Noord Holland voortaan zelf…

Lees meer

Het onlangs gepresenteerde E-Pact bevat afspraken tussen zes natuur- en milieuorganisaties (NMO's), RWE Eemshaven, Nuon en Groningen Seaports (GSP),…

Lees meer

Op woensdag 23 maart in de ARK (Het drijvende centrum voor Architectuur en Ruimtelijke Kwaliteit) in Dokkum.

Lees meer

De Waddenacademie organiseert in samenwerking met Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen op 21 en 22 juni in…

Lees meer

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) vindt dat onderzoeksgegevens en publicaties van met publiek geld gefinancierd onderzoek…

Lees meer

Op maandag 7 maart hield historisch-socioloog drs. Otto Knottnerus in Leeuwarden de vijfde lezing in de reeks 'Waddenlezingen' die de Waddenacademie…

Lees meer

Het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) brengt regelmatig een engelstalige nieuwsbrief uit. In de nieuwsbrief zitten allerlei links naar de meest…

Lees meer

The QSR Synthesis Report 2010 is now published on the CWSS website. A printed version is in preparation. The synthesis report summarizes the main…

Lees meer