Nieuwsarchief

screenshot van de interactieve kaart van de website beleefdewaddennatuur.nl

Met www.beleefdewaddennatuur.nl lanceren zes natuurorganisaties die samenwerken in het programma ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ een…

Lees meer
wadlopers. Foto: Waddenacademie.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Sjon de…

Lees meer
Kwelder nabij Kloosterburen. Foto: Waddenacademie

De natuurwaarden van de kwelders langs de vastlandskust van de Waddenzee worden bedreigd doordat ze nog altijd opslibben en de plantensoort zeekweek…

Lees meer
De kwelder bij Noordpolderzijl. Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Het Groninger Landschap wil een buitendijkse wierde realiseren vlak over de dijk bij Noordpolderzijl. Hiervoor lanceerde Het Groninger Landschap samen…

Lees meer
logo WaLTER

Het project WaLTER adviseert over basismonitoring van het waddengebied en is de toegangspoort tot waddendata.

Lees meer
Eems-Dollard geulen vanuit de lucht. Foto: beeldbank RWS-Joop van Houdt.

In het kader van een tijdelijke stimuleringsregeling van de Waddenacademie kon er een aantal wetenschappelijke artikelen geschreven worden. Twee…

Lees meer
Groot zeegras. Foto: Beeldbank RWS, Rob Jungcurt.

Al enige jaren proberen de Waddenvereniging en Natuurmonumenten door middel van uitzaaiproeven om groot zeegras in de Waddenzee te herintroduceren.…

Lees meer
Lezing Pier Vellinga Wadden in tijden van klimaatverandering op 17 maart 2015. Foto: Rosanne Verbree.

Op 17 maart hield Pier Vellinga, directielid van de Waddenacademie en verantwoordelijk voor de portefeuille klimaat en water, de vijfde en laatste van…

Lees meer
Jouke van Dijk in het programma Bynt van Omrop Fryslan.

Het programma Bynt van Omrop Fryslân neemt één keer in de drie maanden de economische situatie in Fryslân door om de temperatuur van de Friese…

Lees meer
Nieuwsbrief Metawad

Het Metawad project is een voortzetting van al veel langer lopend demografisch onderzoek aan trekkende wadvogels en wordt van 2012-2016 gefinancierd…

Lees meer