Nieuwsarchief

Vijfde Waddenlezing door drs. Otto Knottnerus op maandag 7 maart aanstaande

 

Lees meer

Maak de Waddenzee tot 'de voortuin' van het Noord-Nederland. Het Noorden zou op die manier zowel de bevolkingskrimp als de gevolgen van…

Lees meer

Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie (KNAW) gaat samen met het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NWO).

Lees meer

Het waddenfonds project Waddensleutels heeft het voornemen om elk half jaar een nieuwsbrief te maken. De nieuwsbrief van februari 2011 is inmiddels…

Lees meer

Dr. Gilles de Langen is per 1 februari 2011 benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).…

Lees meer

Op maandag 7 februari hield professor Henk Folmer in Leeuwarden de vierde lezing in de reeks 'Waddenlezingen' die de Waddenacademie in samenwerking…

Lees meer

Blauwe Kamer, tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedenbouw, heeft in nummer 5 van 2010 een artikel gepubliceerd over het werelderfgoed…

Lees meer

In Hegebeintum, op de hoogste terp van Fryslân, starten de Provincie Fryslân en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een uniek project. Het gaat…

Lees meer

DEN HAAG - De zorg over het Waddenfonds groeit. Op hoog ambtelijk niveau wordt in Den Haag gesproken over bevriezing van het fonds.

Lees meer

Peter Herman, bestuurslid van de Waddenacademie en hoogleraar estuariene ecologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, sprak op de jaarvergadering…

Lees meer

Op uitnodiging van Robert Veenstra, directeur van Sc Heerenveen, bezocht het bestuur van de Waddenacademie op 30 januari jl. de Noordelijke derby Sc…

Lees meer

Na een geslaagde proefvaart op de Waddenzee is de "ZEEVONK" afgelopen dinsdag naar haar NIOZ thuishaven gevaren. Deze 7m lange aluminium werkboot is…

Lees meer

Rapport vergelijkt wetenschappelijk onderzoek rivieren en kusten.

Lees meer

Vierde Waddenlezing door prof. dr. Henk Folmer op maandag 7 februari aanstaande

Lees meer

Het Nationaal Park Waddenzee Sleeswijk-Holstein heeft via de databank "Weisst de Watt" veel meetgegevens beschikbaar gemaakt voor het brede publiek.…

Lees meer

Opnieuw is er een subsidiefonds voor bedrijven die innovatieve projecten starten. Fryslân Fernijt III helpt projecten met een relatief groot risico op…

Lees meer

Op 13 januari heeft de Waddenacademie een brief gestuurd naar staatssecretaris Bleeker met daarin een pleidooi voor Waddenzeebreed onderzoek naar de…

Lees meer

The International Symposium on the Ecology of the Wadden Sea is a joined initiative of NIOZ, DELTARES, IMARES, Wadden Academy and ZKO

Lees meer

Achtergrondstudie van het Planbureau voor de Leefomgeving verschenen

Lees meer

Zaterdag 8 januari is de eerste aflevering van een zesdelige serie Reis door het waddengebied uitgezonden.

Lees meer

Eind 2010 verscheen het rapport '50 jaar monitoring en beheer van de Friese en Groninger kwelderwerken: 1960-2009' met gegevens over een periode van…

Lees meer

Het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) brengt regelmatig een engelstalige nieuwsbrief uit. In de nieuwsbrief zitten allerlei links naar de meest…

Lees meer

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag bekend gemaakt welke projecten in 2010 een bijdrage krijgen uit het…

Lees meer

Wat betekent de aanwezigheid van roofvogels voor steltlopers op het wad? Dit onderzocht NIOZ promovendus Piet van den Hout in het veld op de Banc…

Lees meer

Het Friestalige boekje 'Oan 'e dyk set by Holwert' behandelt de ontwikkeling - ecologie, geschiedenis, onderzoek en beheer - van de kwelders in het…

Lees meer