Nieuwsarchief

Geulen en slib in de dollard. Beeldbank RWS, Rob Jungcurt.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft het Nederlands-Duitse kennisnetwerk rondom de Eems-Dollard in beeld laten brengen. Het onderzoek is…

Lees meer
Cover Koersvast 2.0

‘Verhoog het groeivermogen van het Noorden, voor meer economische groei én werkgelegenheid.’ Met die inzet hebben ca. 30 grote organisaties in het…

Lees meer
Lezing Meindert Schroor bij Volksuniversiteit Fryslan

Op 10 maart hield Meindert Schroor, directielid van de Waddenacademie en verantwoordelijk voor de portefeuille cultuurhistorie, de vierde van de serie…

Lees meer

Woensdag 11 maart start het NIOZ met een serie colleges om zo in een paar weken de wereld van de wetenschapper te leren kennen.

Lees meer
Cover boek Omdat de natuur ons lief is

Groningen Seaports, Nuon en RWE organiseerden op 5 maart 2015 een dagsymposium met als thema ‘Omdat de natuur ons lief is’. Tijdens dit symposium…

Lees meer
Jouke van Dijk. Foto: Walther Walraven.

In het gemeentehuis in Dokkum werd woensdag 4 maart een minisymposium gehouden over nut en noodzaak van toeristenbelasting voor de lokale economie.…

Lees meer
Lezing Jouke van Dijk in de bibiliotheek in Leeuwarden. Foto: VUFrsylan.

Op 3 maart hield Jouke van Dijk, voorzitter van de directie van de Waddenacademie en verantwoordelijk voor de portefeuille economie, de derde van de…

Lees meer

Het Fries Kaartenkabinet is de verzameling kaarten uit de vijftiende tot en met de twintigste eeuw uit de collectie van Tresoar, het Fries Historisch…

Lees meer
Franke van der Molen (RUG) en Judith Floor (Wageningen University), twee promovendi die een presentatie gaven op het symposium Wadden Sea Research

Eén van de taken van de Waddenacademie is het bevorderen van de informatievoorziening en kennisuitwisseling in en tussen de kenniswereld, de overheid,…

Lees meer
Cover

IMARES Wageningen UR bestudeert al bijna 20 jaar de ontwikkeling van mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee. Het gaat met name om de eigenschappen…

Lees meer