Nieuwsarchief

Cover

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft onderzoek laten doen naar situaties in andere Europese landen die met krimp te maken hebben: in…

Lees meer
thumb waddenserie

In december maakt Vroege Vogels TV plaats voor een driedelige serie over de wadden: over zout, zand en zee.

Lees meer
Jouke van Dijk

In het programma Bynt van Omrop Fryslân kwam gisteravond Jouke van Dijk aan het woord over de Friese economie.

Lees meer
cover

Nederland is van grote internationale waarde voor vogels door het grote oppervlak aan waterrijke gebieden. Echter, veel gebieden voldoen nog niet aan…

Lees meer
Haven Lauwersoog. https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Op zaterdag 29 november verscheen in de Leeuwarder Courant in de bijlage Podium een opinieartikel van Nico Bakker, VVD-statenlid in Groningen.…

Lees meer
Cover

Hoe kun je omgaan met het buitendijks erfgoed van het Noord-Nederlandse kustgebied? Wat is er buitendijks te verwachten en waar let je op? In…

Lees meer
De Kaap, baken op Rottumeroog. https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Rob Jungcurt

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Egge Knol,…

Lees meer
Walter update

WaLTER ‘Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research’ is een initiatief van een aantal instituten en organisaties dat meerjarige metingen en onderzoek in…

Lees meer
cover

Het ontwikkelen van dijken als ‘scenic route’ van waar af het afwisselende landschap met terpen, wierden en kwelders te zien is, het multifunctioneel…

Lees meer
Logo Waddenfonds

"Het waddenfonds moet niet zomaar een subsidiepot zijn maar een investeringsmotor. Met gerichte investeringen die werkelijk tot iets leiden".

Lees meer