Nieuwsarchief

Cover Haalbaarheidsonderzoek Holwerd aan Zee

HOLWERD - De haalbaarheid van het project Holwerd aan Zee wordt overwegend als positief beoordeeld. Dit blijkt uit het haalbaarheidsonderzoek dat is…

Lees meer
Cover Natuurambitie Grote Wateren 2050 en verder

Holwerd aan Zee staat in de ‘Natuurambitie Grote Wateren 2050 en verder’ op de kaart van inspirerende projecten. De natuurambitie die staatssecretaris…

Lees meer
Poster symposium Holwerd aan Zee

Op 9 februari organiseren Stichting Holwerd aan Zee en de Waddenacademie samen een middagsymposium over het project 'Holwerd aan Zee' . Hiervoor zijn…

Lees meer

Ruim 18.000 unieke bezoekers bekeken in 2014 ruim 140.000 pagina's op de website van de Waddenacademie. Per bezoek werden gemiddeld 5 pagina's…

Lees meer
Cover Van frustratie naar integratie: Handelingsperspectieven voor de Waddenzee.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Judith Floor…

Lees meer
Foto: Berber van Oyen

Volksuniversiteit en Waddenacademie werken samen

Lees meer

University Campus Fryslân wordt elfde faculteit RUG

Lees meer

Op 26 januari organiseert de Waddenacademie van 11:00 tot 16:30 een besloten workshop over verzilting in Kweldercentrum Noarderleech. In deze workshop…

Lees meer
thumb fish conference

On June 22-24, 2015, the 5th Fish Passage Conference will be held for the first time in Europe, in the city of Groningen, The Netherlands. Hundreds of…

Lees meer

Dinsdag spreekt de Tweede Kamer over het Energieakkoord. Aan dat akkoord liggen uitgangspunten ten grondslag die wetenschappelijk niet houdbaar…

Lees meer