Nieuwsarchief

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jouke van…

Lees meer
De directie van de Waddenacademie v.l.n.r: Pier Vellinga, Katja Philippart, Klaas Deen (secretaris), Hessel Speelman, Meindert Schroor, Jouke van Dijk (voorzitter). Fotografie: Walther Walraven.

In samenwerking met de Waddenacademie verzorgt Volksuniversiteit Fryslân een lezingenreeks over het Wad. Op vijf dinsdagavonden geven de directieleden…

Lees meer
Cover Handelingsperspectieven

Zes jonge Waddenzee-onderzoekers constateerden in hun afzonderlijke promotie- en postdoc-onderzoek dat de relatie tussen kennis en beleid voor het…

Lees meer
blik op het wad bij Schiermonnikoog

De Waddenacademie heeft op verzoek van het Waddenfonds advies uitgebracht in welke 'grote stenen' op sociaaleconomisch terrein door het Waddenfonds…

Lees meer
Gert-Jan Hospers, beeld uit filmpje van mejudice.nl.

Dit stelt Gert-Jan Hospers, universitair docent economische geografie Universiteit Twente in een filmpje op de website mejudice.nl.

Lees meer
Cover thesis Petra Booij

De Europese norm van een aantal chemische stoffen zou moeten worden aangescherpt om microalgen, de basis van de voedselketen, in kustzones beter te…

Lees meer
Cover

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft onderzoek laten doen naar situaties in andere Europese landen die met krimp te maken hebben: in…

Lees meer
thumb waddenserie

In december maakt Vroege Vogels TV plaats voor een driedelige serie over de wadden: over zout, zand en zee.

Lees meer
Jouke van Dijk

In het programma Bynt van Omrop Fryslân kwam gisteravond Jouke van Dijk aan het woord over de Friese economie.

Lees meer
cover

Nederland is van grote internationale waarde voor vogels door het grote oppervlak aan waterrijke gebieden. Echter, veel gebieden voldoen nog niet aan…

Lees meer