Nieuwsarchief

De nieuwe gids 'Universiteiten en onderzoekinstellingen in Nederland' is verschenen. De gids bevat informatie van alle universiteiten in Nederland en…

Lees meer

Op 1 december 2009 bracht de Waddenacademie advies (pdf 60 kB) uit over het Programma Naar een Rijke Waddenzee. De Waddenacademie had hiertoe een door…

Lees meer

The Quality Status Report 2009 (QSR 2009) was prepared to update the findings of the QSR 2004 and to provide input into the Trilateral Governmental…

Lees meer

De Waddenacademie heeft onlangs van de Uitvoeringsorganisatie Waddenfonds, de Dienst Landelijk Gebied (DLG) de vaststellingsbeschikking voor het…

Lees meer

Thematische rapporten beschikbaar

Lees meer

Langjarige veldobservaties van het NIOZ in de westelijke Waddenzee laten zien dat er sinds het begin van de negentiger jaren in de nazomer minder…

Lees meer

Leeuwarden - Op 9 december tijdens het derde symposium van de Waddenacademie ontvangt dr. Isabel Smallegange uit handen van juryvoorzitter dr. Hessel…

Lees meer

Jos Bazelmans geïnterviewd op de radio en artikel in Trouw

Lees meer

De twee belangrijkste Nederlandse instellingen op het gebied van fundamenteel kust- en zeeonderzoek bundelen hun krachten. Dat is het voorgenomen…

Lees meer

HAMBURG - Op 4 december is de Waddenacademie in Hamburg om te praten met 25 Duitse en Deense onderzoeksdirecteuren.

Lees meer

Samen leven in het kwetsbare Waddengebied vraagt om een onconventionele aanpak. Daarvoor kan een revolutionair verkeersconcept, de 'gedeelde ruimte'…

Lees meer

Op 13 november 2009 vond in Groningen de eindconferentie plaats van de hotspot klimaatbestendig Groningen, die in het kader van het Klimaat voor…

Lees meer

OURCOAST NEWS is a newsletter produced by the OURCOAST consortium for coastal authorities, managers, decision-makers and the coastal stakeholders…

Lees meer

Pavel Kabat, voorzitter van de Waddenacademie, heeft een uitnodiging geaccepteerd om eind januari 2010 in Washington te spreken op het congres Climate…

Lees meer

LEEUWARDEN - Lees meer over een initiatief van het Regionaal College Waddengebied

Lees meer

Den Haag - Om wetenschap hoger op de maatschappelijke en politieke agenda te krijgen start het Innovatieplatform onder de noemer vrienden van…

Lees meer

Leeuwarden - De berichten die de Waddenacademie op haar website publiceert in de wetenschapsrubriek WadWeten zullen vanaf heden ook verschijnen op…

Lees meer

Energie opwekken op grote schaal uit het mengen van zoet en zout water is technisch en praktisch mogelijk. Wereldwijd is de potentie van deze schone…

Lees meer

Het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) brengt regelmatig een engelstalige nieuwsbrief uit. In de nieuwsbrief zitten allerlei links naar de meest…

Lees meer

De zuidelijke verspreidingsgrens van het nonnetje, een tweekleppig scheldiertje, is sinds de jaren zeventig 400 km noordelijker komen te liggen.…

Lees meer

In Nederland is er een trend in de richting van 'dynamisch' kustbeheer, waarbij de kust zich binnen bepaalde grenzen natuurlijk mag ontwikkelen. Het…

Lees meer

De Waddenacademie buigt zich in Rotterdam over de integrale Kennisagenda. René Jorna, hoofd van de vakgroep sociale wetenschappen aan de Fryske…

Lees meer

Voorafgaand aan de Noordzeedagen heeft de Waddenacademie op 7 oktober 2009 in Rotterdam een workshop gehouden waarin de eerste uitwerkingen van de…

Lees meer

Het lokaal verdwijnen van soorten inheemse schelpdieren als gevolg van invasie door de Japanse oester zal eerder optreden in de voedselarmere…

Lees meer

De Waddenacademie start, in samenwerking met de Waddenvereniging, de publicatie van nieuwsberichten over Waddengerelateerde wetenschappelijke…

Lees meer