Nieuwsarchief

Haven Lauwersoog. https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Op zaterdag 29 november verscheen in de Leeuwarder Courant in de bijlage Podium een opinieartikel van Nico Bakker, VVD-statenlid in Groningen.…

Lees meer
Cover

Hoe kun je omgaan met het buitendijks erfgoed van het Noord-Nederlandse kustgebied? Wat is er buitendijks te verwachten en waar let je op? In…

Lees meer
De Kaap, baken op Rottumeroog. https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Rob Jungcurt

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Egge Knol,…

Lees meer
Walter update

WaLTER ‘Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research’ is een initiatief van een aantal instituten en organisaties dat meerjarige metingen en onderzoek in…

Lees meer
cover

Het ontwikkelen van dijken als ‘scenic route’ van waar af het afwisselende landschap met terpen, wierden en kwelders te zien is, het multifunctioneel…

Lees meer
Logo Waddenfonds

"Het waddenfonds moet niet zomaar een subsidiepot zijn maar een investeringsmotor. Met gerichte investeringen die werkelijk tot iets leiden".

Lees meer
Kwelderbegroeiing

Biobouwers zijn planten en dieren die hun omgeving beïnvloeden. Helmgras helpt mee duinen te bouwen, kwelderplanten vangen slib in, en mosselen en…

Lees meer

De provincies Fryslân, Drenthe en Groningen en de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen hebben besloten de komende vier jaren…

Lees meer
Cover rapport

De eerste (deel)resultaten van de verkenning naar een mogelijke herindeling in Noord Groningen zijn aan de raadsleden van de betrokken gemeenten…

Lees meer
Cover rapport

Vogels die in het waddengebied broeden, zitten flink in de problemen. Dat blijkt uit een nieuwe studie waarbij alle beschikbare gegevens van de…

Lees meer