Nieuwsarchief

Cover boek De geschiedenis van terpen- en wierdenland

Het onderzoek naar de ontwikkeling en bewoning van het terpen- en wierdenlandschap staat in een lange traditie. Het was vanaf het begin gekleurd door…

Lees meer
Wim Wolff bestudeert hoe bodemdieren een wadplaat opzwemmen tijdens opkomend water.

Prof. dr. Wim J. Wolff heeft veel voor waddengebieden wereldwijd betekend. Zo stond hij aan de basis van grootschalige onderzoeksprogramma’s in de…

Lees meer
Pier Vellinga

BNR nieuwsradio besteedde vanochtend aandacht aan de klimaattop in Katowice die vandaag is begonnen. In dit radioprogramma waren Pier Vellinga…

Lees meer
Kaartje uit Masterplan Gouden land

Op woensdag 28 november 2018 werd in de Victoriuskerk van Pingjum het masterplan ‘Gouden land’ gepresenteerd en aangeboden aan wethouder Faber van de…

Lees meer
Cover Landschapsbiografie van de Wadden

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer overhandigden op 27 november vier nieuwe Landschapsbiografieën aan de vertegenwoordigers…

Lees meer
Zandzuiger op het wad bij Holwerd. Foto: TS

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Bas…

Lees meer
thumb cover Waddenland Outstanding

Amsterdam University Press released the book: 'Waddenland Outstanding; History, Landscape and Cultural Heritage of the Wadden Sea Region'. Editors are…

Lees meer
Katja Philippart

Bij besluit van het college van bestuur per 1 februari 2018 is prof. Katja Philippart benoemd tot hoogleraar in de faculteit Geowetenschappen aan de…

Lees meer
Evaluatierapport en achtergrondrapporten: Zelfevalautie met appendices

De Waddenacademie fungeert als makelaar in wetenschappelijke kennis over het Waddengebied. Samen met maatschappelijke organisaties werkt zij aan een…

Lees meer
Hermineke van Bockxmeer. Foto: Gemeente Rotterdam

Vanaf 1 januari 2019 wordt Herminke van Bockxmeer, thans nog werkzaam als directeur Sport en Cultuur van de gemeente Rotterdam, Concerndirecteur…

Lees meer