Nieuwsarchief

Bronnen aanwijzingen en voorbeelden bij grensoverschrijdend onderzoek

Lees meer

Begroeide voorlanden kunnen golfbelastingen op dijken flink laten afnemen. Daardoor zou je deze dijken eventueel minder hoog kunnen maken. Vincent…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Katja…

Lees meer

Ooit zorgde nieuw gewonnen land uit de Waddenzee voor welvaart, werk, winkels en voorzieningen. Nu trekken steeds meer Groningers weg en is de hoop…

Lees meer

Op 25 februari 2019 startte het project Waddenmozaïek met het bemonsteren van de bodem onder de zeespiegel van de Waddenzee. In totaal worden 1.500…

Lees meer

Voor het eerst wordt op een conferentie niet alleen wereldwijde kennis over de hele keten van in de opmars zijnde zilte landbouw bijeengebracht, maar…

Lees meer

Europees project Prowad Link gelanceerd in Leeuwarden

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Albert de…

Lees meer

Publiek kan meehelpen met het in kaart brengen van plastic vervuiling in en om de Waddenzee.

Lees meer

Rijkswaterstaat start samen met de Waddenacademie een onderzoek naar de (middel)lange termijneffecten van de plastic verontreiniging op de Waddenzee,…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Peter de…

Lees meer

Om jonge onderzoekers te stimuleren onderzoek te doen naar het Waddengebied heeft de Waddenacademie in 2016 Young Wadden Academy (YWA) opgericht.

Lees meer

Organisaties die actief zijn op het gebied van bestuur, gebruik en beheer van de Waddenzee gaan hun (meet)gegevens en kennis delen. Het in de gaten…

Lees meer

he EU Interreg North Sea Region project SalFar will organise a scientific conference “Saline Futures: Addressing Climate Change and Food Security”.…

Lees meer

Het onderzoek naar de ontwikkeling en bewoning van het terpen- en wierdenlandschap staat in een lange traditie. Het was vanaf het begin gekleurd door…

Lees meer

Prof. dr. Wim J. Wolff heeft veel voor waddengebieden wereldwijd betekend. Zo stond hij aan de basis van grootschalige onderzoeksprogramma’s in de…

Lees meer

BNR nieuwsradio besteedde vanochtend aandacht aan de klimaattop in Katowice die vandaag is begonnen. In dit radioprogramma waren Pier Vellinga…

Lees meer

Op woensdag 28 november 2018 werd in de Victoriuskerk van Pingjum het masterplan ‘Gouden land’ gepresenteerd en aangeboden aan wethouder Faber van de…

Lees meer

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer overhandigden op 27 november vier nieuwe Landschapsbiografieën aan de vertegenwoordigers…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Bas…

Lees meer

Amsterdam University Press released the book: 'Waddenland Outstanding; History, Landscape and Cultural Heritage of the Wadden Sea Region'. Editors are…

Lees meer

Bij besluit van het college van bestuur per 1 februari 2018 is prof. Katja Philippart benoemd tot hoogleraar in de faculteit Geowetenschappen aan de…

Lees meer

De Waddenacademie fungeert als makelaar in wetenschappelijke kennis over het Waddengebied. Samen met maatschappelijke organisaties werkt zij aan een…

Lees meer

Vanaf 1 januari 2019 wordt Herminke van Bockxmeer, thans nog werkzaam als directeur Sport en Cultuur van de gemeente Rotterdam, Concerndirecteur…

Lees meer

Acht vernieuwende projecten gaan onderzoek doen naar bewegingen en processen in de diepe ondergrond van Nederland. Het bestuur van het NWO-domein…

Lees meer