Nieuwsarchief

Cover Landschapsbiografie van de Wadden

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer overhandigden op 27 november vier nieuwe Landschapsbiografieën aan de vertegenwoordigers…

Lees meer
Zandzuiger op het wad bij Holwerd. Foto: TS

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Bas…

Lees meer
thumb cover Waddenland Outstanding

Amsterdam University Press released the book: 'Waddenland Outstanding; History, Landscape and Cultural Heritage of the Wadden Sea Region'. Editors are…

Lees meer
Katja Philippart

Bij besluit van het college van bestuur per 1 februari 2018 is prof. Katja Philippart benoemd tot hoogleraar in de faculteit Geowetenschappen aan de…

Lees meer
Evaluatierapport en achtergrondrapporten: Zelfevalautie met appendices

De Waddenacademie fungeert als makelaar in wetenschappelijke kennis over het Waddengebied. Samen met maatschappelijke organisaties werkt zij aan een…

Lees meer
Hermineke van Bockxmeer. Foto: Gemeente Rotterdam

Vanaf 1 januari 2019 wordt Herminke van Bockxmeer, thans nog werkzaam als directeur Sport en Cultuur van de gemeente Rotterdam, Concerndirecteur…

Lees meer
Illustratie geologisch profiel waddengebied

Acht vernieuwende projecten gaan onderzoek doen naar bewegingen en processen in de diepe ondergrond van Nederland. Het bestuur van het NWO-domein…

Lees meer
Jouke van Dijk in het interview met Podium TV

Jouke van Dijk, directeur van de Waddenacademie, hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse aan de RUG en voorzitter van de SER Noord Nederland werd…

Lees meer
Droogvallen op het wad bij Harlingen

De hoeveelheid vaarrecreanten op het Wad neemt af, maar de verblijfsduur neemt toe. Daardoor is het lastig om een oordeel te geven over de druk van…

Lees meer
Pier Vellinga

De Academie van Franeker start zijn eerste seizoen met wetenschappelijke publiekscolleges. Er zijn er maar liefst 24 in voorbereiding.

Lees meer