Nieuwsarchief

Cover boek Natuur van de kust

DE NATUUR VAN DE KUST - tussen aangroei en afslag. Van de strijd tegen de elementen naar het spel met de elementen…

Lees meer

Uit cijfers van de Friese gemeenten blijkt dat van de jongeren tot 27 jaar die een bijstandsuitkering ontvangen een hoog percentage geen…

Lees meer
Visser op het Wad voor de sluizen van Kornwerderzand. Foto: TS

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jaap van der…

Lees meer
Symposiumdeelnemers bezoeken het Wadland project. Foto: Zwanette Jager

In het tijdschrift Noorderbreedte van oktober 2014 schreef Annelies van der Goot een artikel over het symposium Sense of Place dat op 11 en 12 juni…

Lees meer
Nieuwsbrief Metawad

Het Metawad project is een voortzetting van al veel langer lopend demografisch onderzoek aan trekkende wadvogels en wordt van 2012-2016 gefinancierd…

Lees meer
Logo Studium Generale Leeuwarden

Op donderdag 30 oktober werd de website van gemeenschappelijke agenda Studium Generale Leeuwarden gelanceerd. Bestuurder van University Campus Fryslân…

Lees meer
Eems-Dollard. Foto: TS.

De nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans (E&E) van oktober 2014 is uit. De nieuwsbrief…

Lees meer
Figuur: De positieve invloed van strenge winters op het voortplantingssucces van schelpdieren is een gevolg van de negatieve invloed van een lage temperatuur op de talrijkheid van garnalen en krabben. Deze voeden zich met de jongste, nog heel kwetsbare, kleine schelpdieren die zich net op de wadbodem hebben gevestigd.

Schelpdieren spelen op het wad een sleutelrol als voedsel voor vogels. Speciaal in zomers volgend op een strenge winter kan de nieuwe generatie…

Lees meer
Cover

Het KNMI organiseerde op 14 oktober in Driebergen een achtergrondsymposium naar aanleiding van de nieuwe KNMI’14 klimaatscenario’s, die gepubliceerd…

Lees meer
De Getbol: wadden met rotseilanden.

Aan de westkust van Korea ligt een waddengebied dat de door de Koreanen de Getbol wordt genoemd en opmerkelijke overeenkomsten heeft met onze wadden.…

Lees meer