Nieuwsarchief

cover

Het ontwikkelen van dijken als ‘scenic route’ van waar af het afwisselende landschap met terpen, wierden en kwelders te zien is, het multifunctioneel…

Lees meer
Logo Waddenfonds

"Het waddenfonds moet niet zomaar een subsidiepot zijn maar een investeringsmotor. Met gerichte investeringen die werkelijk tot iets leiden".

Lees meer
Kwelderbegroeiing

Biobouwers zijn planten en dieren die hun omgeving beïnvloeden. Helmgras helpt mee duinen te bouwen, kwelderplanten vangen slib in, en mosselen en…

Lees meer

De provincies Fryslân, Drenthe en Groningen en de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen hebben besloten de komende vier jaren…

Lees meer
Cover rapport

De eerste (deel)resultaten van de verkenning naar een mogelijke herindeling in Noord Groningen zijn aan de raadsleden van de betrokken gemeenten…

Lees meer
Cover rapport

Vogels die in het waddengebied broeden, zitten flink in de problemen. Dat blijkt uit een nieuwe studie waarbij alle beschikbare gegevens van de…

Lees meer
Cover boek Natuur van de kust

DE NATUUR VAN DE KUST - tussen aangroei en afslag. Van de strijd tegen de elementen naar het spel met de elementen…

Lees meer

Uit cijfers van de Friese gemeenten blijkt dat van de jongeren tot 27 jaar die een bijstandsuitkering ontvangen een hoog percentage geen…

Lees meer
Visser op het Wad voor de sluizen van Kornwerderzand. Foto: TS

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jaap van der…

Lees meer
Symposiumdeelnemers bezoeken het Wadland project. Foto: Zwanette Jager

In het tijdschrift Noorderbreedte van oktober 2014 schreef Annelies van der Goot een artikel over het symposium Sense of Place dat op 11 en 12 juni…

Lees meer