Nieuwsarchief

LEEUWARDEN - Lees meer over een initiatief van het Regionaal College Waddengebied

Lees meer

Den Haag - Om wetenschap hoger op de maatschappelijke en politieke agenda te krijgen start het Innovatieplatform onder de noemer vrienden van…

Lees meer

Leeuwarden - De berichten die de Waddenacademie op haar website publiceert in de wetenschapsrubriek WadWeten zullen vanaf heden ook verschijnen op…

Lees meer

Energie opwekken op grote schaal uit het mengen van zoet en zout water is technisch en praktisch mogelijk. Wereldwijd is de potentie van deze schone…

Lees meer

Het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) brengt regelmatig een engelstalige nieuwsbrief uit. In de nieuwsbrief zitten allerlei links naar de meest…

Lees meer

De zuidelijke verspreidingsgrens van het nonnetje, een tweekleppig scheldiertje, is sinds de jaren zeventig 400 km noordelijker komen te liggen.…

Lees meer

In Nederland is er een trend in de richting van 'dynamisch' kustbeheer, waarbij de kust zich binnen bepaalde grenzen natuurlijk mag ontwikkelen. Het…

Lees meer

De Waddenacademie buigt zich in Rotterdam over de integrale Kennisagenda. René Jorna, hoofd van de vakgroep sociale wetenschappen aan de Fryske…

Lees meer

Voorafgaand aan de Noordzeedagen heeft de Waddenacademie op 7 oktober 2009 in Rotterdam een workshop gehouden waarin de eerste uitwerkingen van de…

Lees meer

Het lokaal verdwijnen van soorten inheemse schelpdieren als gevolg van invasie door de Japanse oester zal eerder optreden in de voedselarmere…

Lees meer

De Waddenacademie start, in samenwerking met de Waddenvereniging, de publicatie van nieuwsberichten over Waddengerelateerde wetenschappelijke…

Lees meer

Bij de officiële start van het door NWO en de Waddenacademie gezamenlijk gefinancierde deelprogramma Draagkracht van het programma Zee- en…

Lees meer

Door beter te luisteren naar de wensen van omwonenden kunnen natuurorganisaties veel lokale conflicten over natuurbeheer in de kiem smoren. Dat blijkt…

Lees meer

Prof. Wim Wolff, emeritus hoogleraar mariene biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en de 'grand old man' van het Nederlandse waddenonderzoek…

Lees meer

Kenniscentrum waddengebied legt fundament onder discussie over natuurwaarden.

Het waddengebied en zijn toekomst zijn al sinds de jaren zestig…

Lees meer

Leeuwarden - De komende maanden wordt de basis gelegd voor een natuurherstelprogramma voor de Waddenzee, waarmee de komende decennia zal worden…

Lees meer

Sevilla - De Nederlands-Duitse Waddenzee is bijgeschreven op de UNESCO Werelderfgoedlijst tijdens de 33ste vergadering van het UNESCO Werelderfgoed…

Lees meer

LEEUWARDEN - Leeuwarden krijgt een nieuw onderzoekscentrum voor de zee. Na de zomer verrijst op de campus van Van Hall Larenstein het Centre for…

Lees meer

De aantallen vogels in de Waddenzee worden bepaald door het voedselaanbod. Schelpdieren fungeren hierbij als belangrijkste voedselbron. Door de…

Lees meer

In juni 2009 verscheen het Waddenfonds Magazine, een uitgave van het Ministerie van VROM. In dit magazine wordt een overzicht gegeven van alle…

Lees meer

De Waddenacademie, Interwad en Tresoar (Fries Historisch en Letterkundig Centrum), allen gevestigd in Leeuwarden, gaan gezamenlijk de mogelijkheden…

Lees meer

De nieuwsbrief bevat onderwerpen aangaande de Noord- en Waddenzee, zie hier editie 8 van e-MARES.

Lees meer

Het Waddenfonds moet gericht worden ingezet om bij te kunnen dragen aan de realisering van de hoofddoelstelling van het Waddenzeebeleid, behoud en…

Lees meer

Texel en Yerseke - Het warmer wordende klimaat benadeelt in steeds sterkere mate koude-minnende soorten. Hoe dit echter precies gebeurt was nog…

Lees meer

Het bestuur van de Waddenacademie wordt gevormd door vijf gerenommeerde wetenschappers. Naast voorzitter en klimaatdeskunidge Pavel Kabat, econoom…

Lees meer