Nieuwsarchief

Op zaterdag 30 mei presenteert de Waddenacademie, een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, haar kennisagenda "Kennis…

Lees meer

Groningen -''Dijken bouwen heeft iets verslavends. Eerst is het leuk en nuttig, maar dan reken je op die bescherming, en zit je eraan vast. " Ecoloog…

Lees meer

De aantallen vogels in de Waddenzee worden bepaald door het voedselaanbod. Schelpdieren fungeren hierbij als belangrijkste voedselbron.

Lees meer

Het nationaal onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat stelt 20 miljoen euro beschikbaar aan de beste onderzoekgroepen om Nederland beter voor te…

Lees meer

Het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) brengt regelmatig een engelstalige nieuwsbrief uit. In de nieuwsbrief zitten allerlei links naar de meest…

Lees meer

In 1997 hebben Nederland, Duitsland en Denemarken in het Trilaterale Wadden Sea Plan (WSP) afspraken gemaakt over het gezamenlijke beheer van de…

Lees meer

20 april 2009 - Staatssecretaris Tineke Huizinga-Heringa, van het Ministerie Verkeer en Waterstaat, heeft maandag 20 april het eerste exemplaar in…

Lees meer

Passagiers van de MS Vlieland van Rederij Doeksen zullen er weinig tot niks van merken. Maar vanaf half mei varen ze mee met een laboratorium. Een…

Lees meer

Wilhelmshaven - The 12th Wadden Sea Symposium gives recommendations to the politicians

Lees meer

Tijdens de algemene voorlichtingsbijeenkomst van Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Waddenacademie op 31 maart jl. in Heerenveen is gemeld dat …

Lees meer

Een reis van twee weken door het Nederlandse waddengebied bracht Jos Bazelmans van de Waddenacademie tot bijzondere inzichten.

Lees meer

DLG en Waddenacademie hielden op 31 maart 2010 uur een voorlichtingsbijeenkomst over de derde tender van het Waddenfonds.

Lees meer

De Waddenacademie biedt indieners van een projectvoorstel met een kennis/onderzoekscomponent de gelegenheid om voorafgaand aan de indiening van het…

Lees meer

WILLHELMSHAVEN-gedurende het internationale Waddensymposium van 30 maart tot en met 3 april zal in samenwerking met het internationale…

Lees meer

DEN HAAG - Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat en Waddenvereniging, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland en…

Lees meer

LEEUWARDEN - Er is onderzoek nodig naar eventuele alternatieven voor zoetwatervoorziening in ons land. Dit schrijft de Raad voor de Wadden in een…

Lees meer

LEEUWARDEN - De Waddenacademie laat een verkenning doen naar de mogelijkheid om te komen tot een groot en breed gedragen onderzoeksprogramma rondom…

Lees meer

Noord-Groningen - De traditionele mosselzaadvisserij in de Waddenzee wordt, zoals gemeld, de komende tien jaar afgebouwd. In oktober sloten…

Lees meer

De Waddenacademie van de KNAW houdt zich bezig met de vraag over welke kennis we moeten beschikken om vorm te geven aan een duurzame toekomst van het…

Lees meer

Kustvogels die gaan broeden in Siberië vliegen de tank niet helemaal leeg. Strandlopers, plevieren en franjepoten houden na een vlucht van enkele…

Lees meer

LEEUWARDEN - De Waddenacademie heeft een aantal studenten gevraagd om hun toekomstvisie op het Waddengebied te laten zien.

Lees meer

Vorig jaar werd Pavel Kabat(50) hoogleraar Aardsysteemkunde en Klimaatstudies aan de Wageningen Universiteit, benoemd tot eerste voorzitter van de…

Lees meer

LEEUWARDEN - De pas opgerichte Waddenacademie-KNAW gaat zich presenteren op het Internet.

Lees meer

De Waddenacademie is positief over het advies van de Deltacommissie. Hoewel de commissie bedreigingen voor Nederland signaleert, ziet zij ook kansen.…

Lees meer

We hebben er een nieuwe kennisinstelling bij

Lees meer