Nieuwsarchief

Grazers op de kwelder. Foto: TS

In tegenstelling tot plantensoortenrijkdom, die vaak positief reageert op beweiding door grote grazers, wordt de rijkdom aan insecten en andere…

Lees meer
Bordje naar Collectief Walden

Ook dit jaar ondersteunt de Waddenacademie een Expeditieproject op Oerol.

Lees meer
Onderzoeksgebied website buitendijks erfgoed. Bron: http://www.erfgoedwadden.nl

De website van het project 'Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee' is online. Dit project wordt gefinancierd door de Rijksdienst voor het Cultureel…

Lees meer
Klaas Deen wordt geïnterviewd op het Groene Strand over de oerolcolleges.

Gisteravond besteedde het programma Hjoed van Omrop Fryslân aandacht aan de oerolcolleges.

Lees meer
thema Grief & consolation

Steeds vaker wordt een overledene herdacht op een specifieke plek, zonder dat daar het lichaam is begraven of as is uitgestrooid. Een democratisering…

Lees meer
Deelnemers symposium Sense of Place komen aan op Terschelling

Duitsers noemen het Heimat, Nederlanders gebruiken dat woord liever niet. Maar het feit dat ieder mens met een specifieke plaats een diepe band voelt,…

Lees meer

Voor de tweede keer wordt rondom Oerol een congres gehouden met als thema Sense of place. Daarbij draait alles om de relatie tussen mens en omgeving.…

Lees meer

Er is nog geen kant en klare oplossing voor de enorme plastic afvalberg in zee. Effectief opruimen is nagenoeg onmogelijk, aldus deskundigen. Alleen…

Lees meer
Oos-Groningen, krimpgebied. Foto: TS.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Tialda…

Lees meer
Theunis Piersma. Foto: Thomas Leerink

Excellent NIOZ wetenschapper Theunis Piersma ontvangt Spinozapremie

Lees meer