Nieuwsarchief

Theunis Piersma ontving op 9 september de Spinoza premie

Theunis Piersma ontving op 9 september 2014 de NWO-Spinozapremie. Hij is hoogleraar Trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en als…

Lees meer
Windmolens oud en nieuw. Foto: TS

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Wouter van…

Lees meer
Katja Philippart tijdens de lezing op de uitmarktin Leeuwarden.

Op de Leeuwarder Uitmarkt van 31 augustus is door Katja Philippart, lid van de directie van de Waddenacademie en coördinator project Walter, Wad-NU…

Lees meer
Afbeelding uitmarkt LWD 2018

Zondag 31 augustus wordt het UITfestival georganiseerd in Leeuwarden. Een voorproefje van wat er in het nieuwe seizoen in Leeuwarden te beleven is op…

Lees meer
Delfzijl, krimgebied. Foto: beeldbank RWS Joop van Houdt.

Jouke van Dijk, hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse aan de Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter directie Waddenacademie schreef een opinie…

Lees meer
Header nieuwsbrief

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) heeft als opdracht de Waddenzee als natuurgebied haar veerkracht terug te laten winnen. Door te…

Lees meer

Dr. Kimberley Mathot van het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee heeft een Veni beurs ontvangen van de Nederlandse Organisatie…

Lees meer

Website van het project ‘Buitendijks erfgoed oostelijke Waddenzee’. Dit project, dat vanaf het voorjaar van 2014 wordt uitgevoerd, bestaat uit een…

Lees meer

Aan veel onderwerpen die met Texel en het Waddengebied te maken hebben is (en wordt) uitgebreid onderzoek gedaan. Veel van de daardoor verkregen…

Lees meer

Het systematisch meten van de conditie van ecosystemen en hun bijdrage aan onze welvaart is belangrijk in een wereld met snelle milieuveranderingen.…

Lees meer