Nieuwsarchief

Cover Emerging Landscapes

Emerging Landscapes reflects on the state of landscape and its future, mapping those practices that creatively address the boundaries between…

Lees meer
Cover nieuwsbrief

DeltaNieuws is uit, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's.

Lees meer
Impressie van het begin 2014 gereedgekomen GeoTOP-gebied “Westelijke Wadden”

De Geologische Dienst Nederland van TNO levert informatie over de opbouw en eigenschappen van de ondergrond in de vorm van ondergrondmodellen (3D…

Lees meer
Windmolens in de Eemshaven.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Chris…

Lees meer
Martin Baptist. Foto: WUR.

Met ingang van 1 april jl. is dr.ir. Martin Baptist aan de Waddenacademie verbonden als senior beleidsmedewerker onderzoek. Martin is marien ecoloog…

Lees meer
WaLTER update cover

WaLTER 'Wadden Sea Long-Term Ecosysteem Research' is een initiatief van een aantal instituten en organisaties dat meerjarige metingen en onderzoek in…

Lees meer
Jaap Sinnighe Damsté. Foto NIOZ

In Amsterdam heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) op 15 april de namen bekendgemaakt van de vijf wetenschappers die dit…

Lees meer
waddenzeevismonitor.nl

Op 10 april lanceerden de Waddenvereniging, het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en Sportvisserij Nederland de interactieve…

Lees meer

Stichting Ammodo en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) willen een stimulans geven aan het ongebonden, fundamenteel…

Lees meer
Opstelling van het Zeewiercentrum met de blauwe kweekbakken en zonnepanelen. Foto: NIOZ.

Op dinsdag 15 april opent Zijne Majesteit koning Willem Alexander feestelijk het Zeewiercentrum bij het NIOZ, Koninklijk Nederlands Instituut voor…

Lees meer