Nieuwsarchief

Eems_Dollard

De tweede nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans (E&E) is verstuurd door projectleider Henk…

Lees meer
Jaap Sinninghe Damsté, hoofd afdeling Organische Biogeochemie (BGC) van het NIOZ en tevens hoogleraar organische geochemie aan de Universiteit UtrechtFoto: Gerald Haug.

Het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel krijgt van het Ministerie van OCW geld voor twee grootschalige…

Lees meer
Mosselbank. Foto: Rijkswaterstaat.

LAUWERSOOG - Kennis van het Waddengebied draait vooral om de dingen waar je van af moet blijven. Ruimte voor ‘persoonlijke hobby's' is er bovendien…

Lees meer
Hessel Speelman, voorzitter van de jury van de Waddenacademieprijs. Foto: Zwanette Jager.

Op het 11e symposium van de Waddenacademie werd bekend gemaakt dat de jury van de Waddenacademieprijs dit jaar heeft besloten om de pijs niet uit te…

Lees meer
Cover werkprogramma

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Waddenfonds van 9 december jl. bevestigde Tineke Schokker, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van…

Lees meer
Cover Deltanieuws

DeltaNieuws is uit, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's.

Lees meer
Verdronken Land van Saeftinghe. Foto: https://beeldbank.rws.nl

Vlaams-Nederlands team pleit in Nature voor innovatieve kustverdediging

Lees meer
Cover rapport

Delen van het natuurbeleid en het beleid voor de ruimtelijke inrichting van Nederland zijn de afgelopen jaren gedecentraliseerd. De gedachte…

Lees meer
Artikel LC

In de Leeuwarder Courant van 27 november 2013 verscheen een artikel van Monica Wesseling. Zij liep een dagje mee met rotgansonderzoeker Adriaan Dokter…

Lees meer
logo

Binnen het Waddenfonds project Waddensleutels werken tal van kennisinstellingen en natuurbeschermingsorganisaties nauw samen. Waddensleutels brengt…

Lees meer