Nieuwsarchief

Eems Dollard. Foto: TS

Partners Economie en Ecologie in balans maken afspraken over het verbeteren van natuur en bereikbaarheid.

Lees meer
Groninger dijk en kwelders. https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Deze maand is er een nieuw, groot Europees onderzoeksproject gestart waarbij de invloed van vegetatie op golven wordt onderzocht met behulp van…

Lees meer
Een net uit het ei gekropen kuiken van een Grote Stern. Foto TS.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Fred…

Lees meer
Promotie in de aula van de Rijksuniversiteit Groningen

Op vrijdag 24 januari verdedigen twee promovendi in Groningen hun waddengerelateerde proefschrift. Freek Mandema en Stefanie Nolte voerden hun…

Lees meer

Prof. dr. Jouke van Dijk, voorzitter van de Waddenacademie (portefeuille sociale en ruimtelijke economie) en hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse…

Lees meer

De winning van aardgas in Groningen wordt de komende drie jaar gericht verminderd. De komende vijf jaar komt in totaal bijna 1,2 miljard euro…

Lees meer

Het nieuwe Ontwerp-Uitvoeringsplan van het Waddenfonds is vastgesteld. Dat heeft het Algemeen Bestuur van het fonds besloten. Het UP gaat gelden voor…

Lees meer

Dit weekeinde start de allereerste integrale vogeltelling langs de gehele Oost-Atlantische Flyway: de trekroute van watervogels vanuit het Arctische…

Lees meer
screenshot

De Duitse TV zender NDR zond in 2013 een serie uit over het Duitse kustgebied tussen Denemarken en de Eems. Als vervolg hierop maakten Manfred Schulz…

Lees meer
Logo

The 26th session of the PECSRL biennial international conference - "Unraveling the Logics of Landscape" - will be held on 8-12 September 2014. The…

Lees meer