Nieuwsarchief

Garnalenvisser op de Waddenzee. Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Henri Cormont

Sinds enkele jaren wordt er op de Waddenzee geëxperimenteerd met een garnalenvistuig dat met elektrische pulsen de garnalen opschrikt van de zeebodem.

Lees meer
De conferentie in Tønde. Foto: CWSS

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft met Denemarken en Duitsland een Ministeriële Verklaring ondertekend tijdens de trilaterale…

Lees meer
Katja Philippart, one of the authors presents the publication to Co Verdaas, Chair of the Wadden Sea Board.

'Wadden monitoring in the spotlight. Cross-bordering maps on ecology and socio-economy of Denmark, Germany and The Netherlands' is a publication of…

Lees meer
Eems Dollard. Foto: TS

Partners Economie en Ecologie in balans maken afspraken over het verbeteren van natuur en bereikbaarheid.

Lees meer
Groninger dijk en kwelders. https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Deze maand is er een nieuw, groot Europees onderzoeksproject gestart waarbij de invloed van vegetatie op golven wordt onderzocht met behulp van…

Lees meer
Een net uit het ei gekropen kuiken van een Grote Stern. Foto TS.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Fred…

Lees meer
Promotie in de aula van de Rijksuniversiteit Groningen

Op vrijdag 24 januari verdedigen twee promovendi in Groningen hun waddengerelateerde proefschrift. Freek Mandema en Stefanie Nolte voerden hun…

Lees meer

Prof. dr. Jouke van Dijk, voorzitter van de Waddenacademie (portefeuille sociale en ruimtelijke economie) en hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse…

Lees meer

De winning van aardgas in Groningen wordt de komende drie jaar gericht verminderd. De komende vijf jaar komt in totaal bijna 1,2 miljard euro…

Lees meer

Het nieuwe Ontwerp-Uitvoeringsplan van het Waddenfonds is vastgesteld. Dat heeft het Algemeen Bestuur van het fonds besloten. Het UP gaat gelden voor…

Lees meer