Nieuwsarchief

Het wad bij Den Oever. Foto: TS.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Bas…

Lees meer
Eemshaven. Foto: TS.

Opinie-artikel van Douwe Hollenga, verschenen op 20 december in het Dagblad van het Noorden.

Lees meer

De Voorstudie maatregelen ecologische verbeteringen Eems-estuarium (PRW 2013) is afgerond en nu online beschikbaar. Het heeft een voorstel voor een…

Lees meer
Eems_Dollard

De tweede nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans (E&E) is verstuurd door projectleider Henk…

Lees meer
Jaap Sinninghe Damsté, hoofd afdeling Organische Biogeochemie (BGC) van het NIOZ en tevens hoogleraar organische geochemie aan de Universiteit UtrechtFoto: Gerald Haug.

Het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel krijgt van het Ministerie van OCW geld voor twee grootschalige…

Lees meer
Mosselbank. Foto: Rijkswaterstaat.

LAUWERSOOG - Kennis van het Waddengebied draait vooral om de dingen waar je van af moet blijven. Ruimte voor ‘persoonlijke hobby's' is er bovendien…

Lees meer
Hessel Speelman, voorzitter van de jury van de Waddenacademieprijs. Foto: Zwanette Jager.

Op het 11e symposium van de Waddenacademie werd bekend gemaakt dat de jury van de Waddenacademieprijs dit jaar heeft besloten om de pijs niet uit te…

Lees meer
Cover werkprogramma

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Waddenfonds van 9 december jl. bevestigde Tineke Schokker, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van…

Lees meer
Cover Deltanieuws

DeltaNieuws is uit, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's.

Lees meer
Verdronken Land van Saeftinghe. Foto: https://beeldbank.rws.nl

Vlaams-Nederlands team pleit in Nature voor innovatieve kustverdediging

Lees meer