Nieuwsarchief

Dit weekeinde start de allereerste integrale vogeltelling langs de gehele Oost-Atlantische Flyway: de trekroute van watervogels vanuit het Arctische…

Lees meer
screenshot

De Duitse TV zender NDR zond in 2013 een serie uit over het Duitse kustgebied tussen Denemarken en de Eems. Als vervolg hierop maakten Manfred Schulz…

Lees meer
Logo

The 26th session of the PECSRL biennial international conference - "Unraveling the Logics of Landscape" - will be held on 8-12 September 2014. The…

Lees meer
Het wad bij Den Oever. Foto: TS.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Bas…

Lees meer
Eemshaven. Foto: TS.

Opinie-artikel van Douwe Hollenga, verschenen op 20 december in het Dagblad van het Noorden.

Lees meer

De Voorstudie maatregelen ecologische verbeteringen Eems-estuarium (PRW 2013) is afgerond en nu online beschikbaar. Het heeft een voorstel voor een…

Lees meer
Eems_Dollard

De tweede nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans (E&E) is verstuurd door projectleider Henk…

Lees meer
Jaap Sinninghe Damsté, hoofd afdeling Organische Biogeochemie (BGC) van het NIOZ en tevens hoogleraar organische geochemie aan de Universiteit UtrechtFoto: Gerald Haug.

Het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel krijgt van het Ministerie van OCW geld voor twee grootschalige…

Lees meer
Mosselbank. Foto: Rijkswaterstaat.

LAUWERSOOG - Kennis van het Waddengebied draait vooral om de dingen waar je van af moet blijven. Ruimte voor ‘persoonlijke hobby's' is er bovendien…

Lees meer
Hessel Speelman, voorzitter van de jury van de Waddenacademieprijs. Foto: Zwanette Jager.

Op het 11e symposium van de Waddenacademie werd bekend gemaakt dat de jury van de Waddenacademieprijs dit jaar heeft besloten om de pijs niet uit te…

Lees meer