Nieuwsarchief

Cover werkprogramma

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Waddenfonds van 9 december jl. bevestigde Tineke Schokker, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van…

Lees meer
Cover Deltanieuws

DeltaNieuws is uit, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's.

Lees meer
Verdronken Land van Saeftinghe. Foto: https://beeldbank.rws.nl

Vlaams-Nederlands team pleit in Nature voor innovatieve kustverdediging

Lees meer
Cover rapport

Delen van het natuurbeleid en het beleid voor de ruimtelijke inrichting van Nederland zijn de afgelopen jaren gedecentraliseerd. De gedachte…

Lees meer
Artikel LC

In de Leeuwarder Courant van 27 november 2013 verscheen een artikel van Monica Wesseling. Zij liep een dagje mee met rotgansonderzoeker Adriaan Dokter…

Lees meer
logo

Binnen het Waddenfonds project Waddensleutels werken tal van kennisinstellingen en natuurbeschermingsorganisaties nauw samen. Waddensleutels brengt…

Lees meer
logo

In september 2013 heeft het Europese Geopark Netwerk bekend gemaakt dat De Hondsrug de status van Europees Geopark krijgt. Het Hondsruggebied is het…

Lees meer
Hoog water op de Fugelpolle bij Ameland april 2013.

Veel soorten kustbroedvogels hebben de afgelopen jaren te weinig jongen groot kunnen brengen om de populatie op peil te houden. Het gaat om soorten…

Lees meer

De Zilte Aardappel is een aardappelsoort die groeit op verzilte landbouwgrond, en wordt besproeid met brak water. Met deze aardappel heeft Arjen de…

Lees meer
Cover

Wetenschap draagt bij aan welvaart en welzijn, dat zal vrijwel niemand betwisten. Maar wat leveren investeringen in kennis nu eigenlijk concreet op?…

Lees meer