Nieuwsarchief

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Het is niet te controleren of de methodes waarmee in de periode 2007-2012 werd gemeten of gaswinning onder de Waddenzee leidt tot bodemdaling,…

Lees meer

De eerste nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans (E&E) is verstuurd door de nieuwe…

Lees meer
de ondertekening van het samenwerkingsdocument door de voorzitter van het bestuur van het NIOZ Pier Vellinga, NIOZ-directeur Henk Brinkhuis en Karin Lochte, algemeen directeur van het AWI. Foto: NIOZ

Het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en het Duitse Alfred Wegener Instituut, Helmholtz-Centrum voor Pool- en Zeeonderzoek…

Lees meer
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Tammo Bult,…

Lees meer
NWO logo

Building with Nature is een onderzoeksprogramma voor infrastructuurprojecten, die op een innovatieve manier gebruik willen maken van natuurlijke…

Lees meer
De haven van Terschelling. Foto: Beeldbank RWS.

Rederij Eigen Veerdienst Terschelling spant een kort geding aan tegen het besluit van staatssecretaris Mansveld dat de rederij vanaf 1 februari niet…

Lees meer
Cover Beleef de Waddenzee

Het Waddenfonds werkt aan een nieuw Uitvoeringsprogramma 2014-2017. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft nu de belangrijkste programma’s en…

Lees meer
De dollard, foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Rob Jungcurt

Het Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaat onder water archeologisch onderzoek uitvoeren in de oostelijke Waddenzee,…

Lees meer
Juliette Ly aan het werk. Foto: NIOZ.

In het westelijke deel van de Waddenzee wordt de hoeveelheid algen beperkt door een verlaging van de hoeveelheid anorganisch fosfaat in het zeewater.…

Lees meer
thumb

Het Metawad project is een voortzetting van al veel langer lopend demografisch onderzoek aan trekkende wadvogels en wordt van 2012-2016 gefinancierd…

Lees meer