Nieuwsarchief

Jouke van Dijk

Tijdens het 53e jaarlijkse congres in het Italiaanse Palermo is prof.dr. Jouke van Dijk gekozen tot President van de European Regional Science…

Lees meer
Zeewier drijvend in een geul op het wad

Zeewierdeskundigen en bedrijven naar Den Helder en Texel voor internationale conferentie

Lees meer
Foto: Werelderfgoed Podium. Fotografie: Paul Nieuwenhuizen

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker heeft op woensdag 4 september het Werelderfgoed Podium in Amsterdam officieel…

Lees meer
Wadden Sea Day 2013. Foto: CWSS

Tijdens de Wadden Sea Day 2013 op 29 augustus jl. in het Duitse Wilhelmshaven stond het onderwerp kwelders centraal. Meer dan 80 deelnemers -…

Lees meer
Screenshot Flyway

Er is een Ministeriële Visie in de maak over de Wadden Sea Flyway Initiative. Het is de bedoeling dat dit ondertekend wordt door de drie ministers uit…

Lees meer

Op 1 september vond de Uitmarkt in Leeuwarden plaats. Tijdens de Uitmarkt verzorgde dr. Tim van Oijen, wetenschappelijk medewerker van de…

Lees meer
Eemshaven. Foto beeldbank RWS Joop van Houdt.

Bescherming van de kwetsbare waddennatuur staat hoog op de agenda. Minder aandacht is er voor de Eems, de troebele rivier die in open verbinding staat…

Lees meer
Debatavond in het Natuurmuseum in Leeuwarden. Foto: kening fan 'e Greide.

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Klaas Sietse…

Lees meer
duinen op de oostpunt van Ameland.

Onder leiding van IMARES Wageningen UR is onlangs een onderzoek gestart naar duinen, kwelders, kreken en vegetatie op de ‘staarten’ van de…

Lees meer
Cover van rapport

Voorzitter Alexander de Roo van de Waddenvereniging presenteerde gisteren het eerste exemplaar van het rapport ‘Werelderfgoed Waddenzee biedt kansen’…

Lees meer