Nieuwsarchief

Tussen het Nederlandse en het Duitse vasteland van het waddengebied bestaan enorme verschillen op het gebied van het toerisme. Ben Wielenga, docent en…

Lees meer

De International Small Islands Studies Association (ISISA) heeft een nieuwsbrief uitgebracht met daarin een terugblik op de 16e Islands of the World…

Lees meer

Maandag 27 t/m woensdag 29 augustus, Podium Vlieland

Lees meer

Op verzoek van de Waddenacademie heeft Sarah Verroen (Fish & Farm) in 2016 een overzicht opgesteld van de stand van zaken met betrekking tot de…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen, is een artikel verschenen van Martin…

Lees meer

Het Waddenfonds heeft haar jaarverslag over 2017 uitgebracht. Op pagina 35 wordt de rol van de Waddenacademie toegelicht.

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen, is een artikel verschenen van Marc van…

Lees meer

Het Waddenfonds verleent ruim € 2.893.500,-- subsidie aan een grootschalig project van het Investeringskader Waddengebied (IKW). Dit bedrag wordt…

Lees meer

IIASA Directeur-generaal en CEO Professor Dr. Pavel Kabat is bekroond met de hoogste onderscheiding van Oostenrijk voor diensten aan de wetenschap.

Lees meer

Leeuwarden en Terschelling vormden van 10 tot 14 juni jl. het podium voor het 16e ISISA (International Small Islands Studies Association) congres met…

Lees meer

Jouke van Dijk is de nieuwe voorzitter van de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland. Hij is de opvolger van Frans Jaspers, die de SER de afgelopen…

Lees meer

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een Vidi-financiering van 800.000 euro toegekend aan dr. ir. Tjisse van der…

Lees meer

Oerol en de Waddenacademie hebben net als vorig jaar kunstenaars en wetenschappers aan elkaar gekoppeld

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen, is een artikel verschenen van Judith…

Lees meer

Tijdens het nationaal congres ‘Waddenzee Wereldklasse’ op 17 mei jl. in Leeuwarden ging de korte film ‘Over zeespiegelstijging, bodemdaling en…

Lees meer

Earlier this day, Jouke van Dijk, chairman of the Waddenacademie, presented on behalf of the trilateral scientific community the Trilateral Research…

Lees meer

Voor het derde jaar achtereen is donderdag het boekje ‘Wadden in Beeld’ verschenen. Het boekje bevat een breed overzicht van ontwikkelingen in het…

Lees meer

Al een aantal jaren koppelen Oerol en de waddenacademie kunstenaars en wetenschappers aan elkaar. Een Oerol maker en een wetenschapper, geselecteerd…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Gwenda van…

Lees meer

Het Fries Film Archief, Slieker Film en de Waddenacademie organiseren op donderdag 17 mei een intiem filmfestival met een internationaal tintje met…

Lees meer

De afspraken in het Mosselconvenant over de beperking van de bodemzaadvisserij en de ontwikkeling van mosselzaadinvanginstallaties (mzi’s) hebben…

Lees meer

Het nieuwe boek "From sea to Source 2.0" is uitgebracht op World Fish Migration Day en gratis te downloaden

Lees meer

Op donderdag 17 en vrijdag 18 mei staat Leeuwarden twee dagen in het teken van de Wadden. Op donderdag wordt in schouwburg De Harmonie het congres…

Lees meer

De samenwerkende beheerders van het waddengebied hebben de Basismonitoring Wadden opgestart. Dit programma moet gaan zorgen voor betere en…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Chris Bakker…

Lees meer