Nieuwsarchief

Rosse grutto, foeragerend op een wadplaat. Foto: Bart Vastenhouw via saxifraga

De hoeveelheid voedsel in de Waddenzee bepaalt of rosse grutto's met succes op en neer kunnen vliegen naar hun broedgebied in Siberië. Tot die…

Lees meer
Cover Special Issue Netherlands Journal of Geosciences

Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest over de vraag hoe de Nederlandse Waddenzee zal reageren op de combinatie van klimaatverandering en…

Lees meer
De veerboot vertrekt van Holwerd naar Ameland. Foto: TS

Op donderdag 10 oktober vond de eerste Nederlandse Toerisme Top plaats in Deventer met als thema Spreiding van Toerisme.

Lees meer
Uitsnede Geologische kaart van Nederland_TNO

Op 5 oktober 2018 werd de nieuwste geologische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden onthuld ter ere van de honderdste verjaardag van kartering in…

Lees meer
Zandribbels. Foto: Beeldbank RWS, Harry van Reeken

Het TV-programma Vroege vogels zond de afgelopen weken een serie uit over het waddengebied met daarin veel aandacht voor onderzoek en monitoring.

Lees meer
Luchtfoto van Godlinze. Foot: Aerophoto Eelde

Zes dorpen brengen eerste geschiedenis in kaart

Lees meer
Littoral 2018

Hogeschool Van Hall Larenstein is van 22 tot 25 oktober gastheer voor de internationale conferentie Littoral, georganiseerd in samenwerking met de…

Lees meer
Geulen, platen, kwelder, strand-luchtfoto Vlieland. Foto: Jan Huneman

De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft prof.dr. Piet Hoekstra benoemd als nieuw directielid met de portefeuille Geowetenschap van de…

Lees meer
Paesens-Moddergat vanuit de lucht. Foto: Joop van Houdt, beeldbank RWS

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Wilma de…

Lees meer
Cover position paper Sustainable tourism

Om de discussie over het duurzaam toerisme in het waddengebied van een steviger wetenschappelijk fundament te voorzien heeft de Waddenacademie dr.…

Lees meer