Nieuwsarchief

De NWO - Nederlandse Organsiatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - heeft de call “Building with Nature 2013” op haar website gepubliceerd. De call is…

Lees meer
kaart op http://www.land-der-entdeckungen.de/DE/

“2013 Land van Ontdekkingen” is een omvangrijk samenwerkingsproject van musea in Noord- Nederland en Oost-Friesland. Het doel is om aan beide zijden…

Lees meer
Afbeelding GeoTOP. Bron TNO

De Geologische Dienst Nederland van TNO levert informatie over de opbouw en eigenschappen van de ondergrond in de vorm van computermodellen. Het model…

Lees meer
Foto: Waddenvereniging.

Deze voorjaarsvakantie ligt de hoofdstad van Fryslân aan het wad, LeeuWADDEN! Het Natuurmuseum Fryslân is omgetoverd tot een heus waddenlandschap.…

Lees meer
Afbeelding WadBlik 11 feb 2013

Op maandag 11 februari verzorgt historicus Peter Karstkarel een avond over ‘Badcultuur in het waddengebied’. Het is de laatste aflevering van de reeks…

Lees meer
Mosselbank. Foto: Bruno Ens

Vorig jaar zijn er veel nieuwe mosselbanken ontstaan in de Waddenzee. Dit was voor het eerst sinds 2005. Onderzoekers van het project Mosselwad zien…

Lees meer
Grutto. Foto: Kening fan 'e Greide

Start Collegetour en serie debatavonden op 12 februari.

Lees meer
Logo Waddenfonds

Op 25 januari 2013 verscheen de tweede nieuwsbrief van het Waddenfonds. Onderwerpen zijn de vastgestelde subsidieplafonds en de aankondiging van een…

Lees meer
website Kening fan 'e Greide

Kening fan 'e Greide is een community-project dat aandacht vraagt voor de toekomst van het weide- en cultuurlandschap. De tweede nieuwsbrief van dit…

Lees meer
Cover met de Artist Impression van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk  (Bron: Dienst Landelijk Gebied)

Op 22 januari heeft gedeputeerde Tineke Schokker van de provincie Fryslân, als voorzitter van de stuurgroep “De Nieuwe Afsluitdijk”, het rapport naar…

Lees meer