Nieuwsarchief

Goffe Jensma tijdens zijn lezing over de talen van de Wadden

Op maandag 14 januari verzorgde Goffe Jensma, hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, in de Wadblikreeks een avond…

Lees meer
Luchtfoto van Paesens Moddergat aan de Friese Waddenkust. Bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Minder populaire plattelandsgemeenten in het noorden en oosten van Noord-Nederland blijven in trek bij jonge verhuizers. Niet zozeer wegens het…

Lees meer
WadBlik 14 januari

Op maandag 14 januari verzorgt Goffe Jensma, hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, een avond over de diversiteit…

Lees meer
Veldexperiment met kooien. Foto: NIOZ

Een klein verschil in lichaamsgrootte heeft een grote invloed op de overlevingskans van jonge schelpdieren, concludeert Henrike Andresen in haar…

Lees meer
screenshot bezoek het wad

Website aangepast aan nieuwe samenwerking Waddenoverheden met Tresoar en Waddenacademie

Lees meer
Cover rapport

De commissie Toekomst Binnenvisserij is ingesteld om te komen met een breed gedragen toekomstvisie op de gehele binnenvisserij.

Lees meer
Luchtfoto Terschelling. Beeldbank RWS Joop van Houdt

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Arjan…

Lees meer
Rob Steijn (Arcadis) presenteert de resultaten van het OURCOAST rapport

De Waddenacademie wil graag weten welke lessen kunnen worden geleerd uit de OURCOAST database op het onderwerp bestuur van getijdegebieden in Europa.

Lees meer
Film Boerenleed en boerenhoop

Op maandag 10 december was Wadblik gewijd aan ‘Nieuw boeren op oud land’. Ondanks het gevaarlijke weer waren zo’n 50 mensen naar het Filmhuis in…

Lees meer
It Fryske Gea

Het bestuur van It Fryske Gea zoekt kandidaten voor de functie van bestuurslid. De voorkeur gaat uit naar gegadigden met aantoonbare kennis en/of…

Lees meer