Nieuwsarchief

Afbeelding WadBlik 11 feb 2013

Op maandag 11 februari verzorgt historicus Peter Karstkarel een avond over ‘Badcultuur in het waddengebied’. Het is de laatste aflevering van de reeks…

Lees meer
Mosselbank. Foto: Bruno Ens

Vorig jaar zijn er veel nieuwe mosselbanken ontstaan in de Waddenzee. Dit was voor het eerst sinds 2005. Onderzoekers van het project Mosselwad zien…

Lees meer
Grutto. Foto: Kening fan 'e Greide

Start Collegetour en serie debatavonden op 12 februari.

Lees meer
Logo Waddenfonds

Op 25 januari 2013 verscheen de tweede nieuwsbrief van het Waddenfonds. Onderwerpen zijn de vastgestelde subsidieplafonds en de aankondiging van een…

Lees meer
website Kening fan 'e Greide

Kening fan 'e Greide is een community-project dat aandacht vraagt voor de toekomst van het weide- en cultuurlandschap. De tweede nieuwsbrief van dit…

Lees meer
Cover met de Artist Impression van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk  (Bron: Dienst Landelijk Gebied)

Op 22 januari heeft gedeputeerde Tineke Schokker van de provincie Fryslân, als voorzitter van de stuurgroep “De Nieuwe Afsluitdijk”, het rapport naar…

Lees meer

Fourth International and Interdisciplinary Conference on Emotional Geographies 1-3 July at the University of Groningen, The Netherlands.

Lees meer
Op Texel is de aangespoelde bultrug ontleed ten behoeve van de wetenschap. Foto: Katja Philippart

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Mardik…

Lees meer
Goffe Jensma tijdens zijn lezing over de talen van de Wadden

Op maandag 14 januari verzorgde Goffe Jensma, hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, in de Wadblikreeks een avond…

Lees meer
Luchtfoto van Paesens Moddergat aan de Friese Waddenkust. Bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Minder populaire plattelandsgemeenten in het noorden en oosten van Noord-Nederland blijven in trek bij jonge verhuizers. Niet zozeer wegens het…

Lees meer