Nieuwsarchief

Cover met de Artist Impression van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk  (Bron: Dienst Landelijk Gebied)

Op 22 januari heeft gedeputeerde Tineke Schokker van de provincie Fryslân, als voorzitter van de stuurgroep “De Nieuwe Afsluitdijk”, het rapport naar…

Lees meer

Fourth International and Interdisciplinary Conference on Emotional Geographies 1-3 July at the University of Groningen, The Netherlands.

Lees meer
Op Texel is de aangespoelde bultrug ontleed ten behoeve van de wetenschap. Foto: Katja Philippart

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Mardik…

Lees meer
Goffe Jensma tijdens zijn lezing over de talen van de Wadden

Op maandag 14 januari verzorgde Goffe Jensma, hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, in de Wadblikreeks een avond…

Lees meer
Luchtfoto van Paesens Moddergat aan de Friese Waddenkust. Bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Minder populaire plattelandsgemeenten in het noorden en oosten van Noord-Nederland blijven in trek bij jonge verhuizers. Niet zozeer wegens het…

Lees meer
WadBlik 14 januari

Op maandag 14 januari verzorgt Goffe Jensma, hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, een avond over de diversiteit…

Lees meer
Veldexperiment met kooien. Foto: NIOZ

Een klein verschil in lichaamsgrootte heeft een grote invloed op de overlevingskans van jonge schelpdieren, concludeert Henrike Andresen in haar…

Lees meer
screenshot bezoek het wad

Website aangepast aan nieuwe samenwerking Waddenoverheden met Tresoar en Waddenacademie

Lees meer
Cover rapport

De commissie Toekomst Binnenvisserij is ingesteld om te komen met een breed gedragen toekomstvisie op de gehele binnenvisserij.

Lees meer
Luchtfoto Terschelling. Beeldbank RWS Joop van Houdt

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Arjan…

Lees meer