Nieuwsarchief

WadBlik 14 januari

Op maandag 14 januari verzorgt Goffe Jensma, hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, een avond over de diversiteit…

Lees meer
Veldexperiment met kooien. Foto: NIOZ

Een klein verschil in lichaamsgrootte heeft een grote invloed op de overlevingskans van jonge schelpdieren, concludeert Henrike Andresen in haar…

Lees meer
screenshot bezoek het wad

Website aangepast aan nieuwe samenwerking Waddenoverheden met Tresoar en Waddenacademie

Lees meer
Cover rapport

De commissie Toekomst Binnenvisserij is ingesteld om te komen met een breed gedragen toekomstvisie op de gehele binnenvisserij.

Lees meer
Luchtfoto Terschelling. Beeldbank RWS Joop van Houdt

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Arjan…

Lees meer
Rob Steijn (Arcadis) presenteert de resultaten van het OURCOAST rapport

De Waddenacademie wil graag weten welke lessen kunnen worden geleerd uit de OURCOAST database op het onderwerp bestuur van getijdegebieden in Europa.

Lees meer
Film Boerenleed en boerenhoop

Op maandag 10 december was Wadblik gewijd aan ‘Nieuw boeren op oud land’. Ondanks het gevaarlijke weer waren zo’n 50 mensen naar het Filmhuis in…

Lees meer
It Fryske Gea

Het bestuur van It Fryske Gea zoekt kandidaten voor de functie van bestuurslid. De voorkeur gaat uit naar gegadigden met aantoonbare kennis en/of…

Lees meer
WadBlik 10 december 2012

Op maandag 10 december leidt Henk Dijkstra, directeur van het Fries Landbouwmuseum, het onderwerp ‘Nieuw boeren op oud land’ in. Zijn lezing is een…

Lees meer
Katja Philippart op het internationale waddensymposium van 21-23 november 2012. Foto: Zwanette Jager

Met ingang van 1 januari 2013 is dr. Katja Philippart, onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituur voor Onderzoek der Zee (NIOZ), het nieuwe…

Lees meer