Nieuwsarchief

Hessel Speelman overhandigt Daniël Postma de cheque van 5000 Euro

De jury van de Waddenacademieprijs 2012 voor de beste universitaire Masterscriptie heeft unaniem besloten de prijs met een waarde van 5000 Euro toe te…

Lees meer
Lezing Jens Enemark op het trilaterale waddensynposium op 21-11-2012. Foto: Zwanette Jager

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jens…

Lees meer
Openingswoord Jouke van Dijk

Tweehonderd wetenschappers buigen zich de komende dagen in Leeuwarden over de toekomst van het Wad.

Lees meer
Cover summary report workshop Husum

On 24-26 September 2012, a workshop on predictive mapping was held at the Kreishaus Husum. A summary report of this workshop is now available.

Lees meer
Waddendijk Texel, https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Chris Seijger, promovendus aan de Universiteit Twente schreef een artikel in de rubriek te gast in de leeuwarder Courant van 16 november getiteld…

Lees meer

Binnen het Waddenfonds project Waddensleutels werken tal van kennisinstellingen en natuurbeschermingsorganisaties nauw samen. Waddensleutels brengt…

Lees meer
Luc Kohsiek voor een volle grote zaal. Foto: Robert Kalvera.

Op maandagavond 12 november werd in het filmhuis Cinema Oostereiland in Hoorn de derde avond van de lezingen/documentairereeks WadBlik gehouden. Met…

Lees meer
Netherlands Journal of Geosciences

In november 2012 verschijnt een speciale uitgave van het het wetenschappelijke tijdschrift ‘Netherlands Journal of Geosciences’.

Lees meer

Bas Eenhoorn is door het Regie College Waddengebied (RCW) benoemd tot onafhankelijke voorzitter.

Lees meer
Luchtfoto Terschelling. Beeldbank RWS.

Het Waddenfonds (WF) heeft aan 3 projecten subsidie verleend. Dat heeft het Dagelijks Bestuur besloten. De projecten zijn: Waddengebied in oorlog,…

Lees meer