Nieuwsarchief

Netherlands Journal of Geosciences

In november 2012 verschijnt een speciale uitgave van het het wetenschappelijke tijdschrift ‘Netherlands Journal of Geosciences’.

Lees meer

Bas Eenhoorn is door het Regie College Waddengebied (RCW) benoemd tot onafhankelijke voorzitter.

Lees meer
Luchtfoto Terschelling. Beeldbank RWS.

Het Waddenfonds (WF) heeft aan 3 projecten subsidie verleend. Dat heeft het Dagelijks Bestuur besloten. De projecten zijn: Waddengebied in oorlog,…

Lees meer
Kanoetstrandloper. Bron: de Vleet

Natuurmonumenten en de Waddenvereniging zijn bezorgd over het plan van Frisia Zout B.V. om zout te winnen onder de Waddenzee. Door het wegpompen van…

Lees meer
WadBlik 12 november

Wadblikavond in Cinema Oostereiland (Hoorn). Op maandagavond 12 november wordt de derde aflevering van Wadblik 2012-2013 gehouden. Deze…

Lees meer
Cover Themanummer Waddenzee Vakblad Natuur Bos en Landschap

Het vakblad Natuur Bos Landschap heeft een themanummer Wadden uitgegeven.

Lees meer
Luchtfoto zeehondentellingen. Foto Salko de Wolf, Ecomare.

Het aantal zeehonden in het Nederlandse deel van de Waddenzee is in vergelijking met vorig jaar afgenomen met ongeveer 12 procent.

Lees meer
Afsluitdijk. Foto Beeldbank RWS. Joop van Houdt

Haalbaarheidsstudie laat vertienvoudiging vispasseerbaarheid zien

Lees meer
Screenshot bidbook

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Goffe…

Lees meer
Cover OCMA

Naar aanleiding van het in december 2010 door de Waddenacademie georganiseerde symposium ‘Towards a trilateral research agenda’ is een speciaal…

Lees meer