Nieuwsarchief

Waddenzee vanuit de lucht. Foto: Beeldbank RWS

Het gedecentraliseerde Waddenfonds gaat op 1 oktober van start. Dat heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van het Waddenfonds besloten. Om deze start…

Lees meer

Door klimaatveranderingen stijgt de temperatuur van het zeewater. Dit heeft effect op de verspreiding van de vissoorten schol en tong in de Noordzee.

Lees meer
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

WILHELMSHAVEN - Het blue energy-project bij de Afsluitdijk

is onzinnig en zonde van het geld. Dit meent de Nijmeegse hoogleraar en Waddenacademielid…

Lees meer

Op maandag 10 september gaat de succesvolle lezingen/documentairereeks Wadblik het nieuwe seizoen in met ‘Natuurbeheer op de Wadden’ met een…

Lees meer
Cover rapport

De kwetsbare en unieke Waddenzee in de nabijheid van een groeiende Eemshaven stelt eisen aan de veiligheid. Het rijk investeert 7 miljoen euro in…

Lees meer
Waddenzee vanuit de lucht. Foto: Beeldbank RWS

Met ingang van 30 augusutus houden de Noordelijke en de Randstedelijke Rekenkamer toezicht op het Waddenfonds. Voorzitter Gerrit de Jong van de…

Lees meer
Noordzeedagen2012

Jaarlijks worden er in Nederland ‘de Noordzeedagen’georganiseerd. Een platform waar wetenschappers, beleidsmakers en bedrijfsleven met interesse in de…

Lees meer
Hollum, Ameland

LEEUWARDEN- In praktisch heel Europa verandert het platteland sneller dan ooit. De wetenschap boog zich daar vorige week in Leeuwarden over.

Lees meer
Ontwikkeling beroepsbevolking NN. Bron Noordelijke arbeidsmarkt Verkenning/CBS.

Waar zouden de komende verkiezingen eigenlijk over moeten

gaan, vroeg de Leeuwarder Courant aan een aantal deskundigen en ondernemers. Hun antwoorden…

Lees meer
Razende bol, foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Rens Jacobs

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Liesbeth…

Lees meer