Nieuwsarchief

De route die de reizende installatie Oversteek zal afleggen op Oerol van 16 t/m 24 juni 2012

Oversteek is het resultaat van een samenwerking tussen de Waterlanders en de Waddenacademie en laat zien hoe de kunst zich verhoudt tot de wetenschap…

Lees meer
Nieuwsbrief CWSS mei 2012

Het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) brengt met enige regelmaat een (engelstalige) nieuwsbrief uit.

Lees meer
Broedvogels op de kwelder De Feugelpôlle. Foto: Thea Smit

Op 4 juni 2012 startte het experiment Klimaatbuffer Zuidwest Ameland. Zeven partijen (Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân Ministerie van I&M, gemeente…

Lees meer

Kennis voor Klimaat, RWS Waterdienst en STOWA hielden op 31 mei en 1 juni een tweedaagse bijeenkomst over zoet en zout water.

Lees meer
Cover rapport innovatieve dijken

Als voorbereiding op de zeespiegelstijging willen Nederlandse kennisinstituten in het Waddengebied experimenteren met innovatieve dijkconcepten.

Lees meer
Cover Waddenzee special

De nieuwe Waddenzeespecial van het tijdschrift De Levende Natuur geeft een overzicht van al het recent uitgevoerde onderzoek in het Waddengebied. Al…

Lees meer
Cover rapport

De bijdrage van de Nederlandse wetenschap aan duurzame ontwikkeling is groot, constateert de KNAW in het rapport 'Beyond RIO+20'.

Lees meer
poster green challenge

De inschrijving voor de zesde editie van de Postcode Lottery Green Challenge is gestart. Deze internationale wedstrijd is bedoeld voor duurzame,…

Lees meer
Cover nieuwsbrief Deltaprogramma

DeltaNieuws verschijnt elke twee maanden en is een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's. In DeltaNieuws kunt u de ontwikkelingen binnen het…

Lees meer
Ondergaande zon boven het wad.  Bron:  https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen Henk Folmer.

Lees meer