Nieuwsarchief

Terschellinger duinlandschap. Foto: Jacob van der Vaart/Fryske Akademy

Europese perspectieven in landschapsonderzoek

Lees meer
Poster WadBlik

Vanaf 10 september gaat een nieuwe reeks WadBlik van start. WadBlik is een lezingen/documentaire reeks die door de Waddenacademie in samenwerking met…

Lees meer
WadBlik Oerol

Op maandag 7 mei wordt de achtste en laatste avond van de lezingen/documentairereeks Wadblik gehouden. De avond wordt verzorgd door Oerol-pionier en…

Lees meer
Have Lauwersoog, foto: beeldbank RWS

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Kees van Es.

Lees meer

Het voorlopige programma van het 13e International Scientific Wadden Sea Symposium (ISWSS), getiteld 'An integrated approach to emerging challenges in…

Lees meer
Jouke van Dijk

Per 1 augustus 2012 is Prof.dr. Jouke van Dijk door de KNAW benoemd als voorzitter en directeur van de Waddenacademie.

Lees meer
Screenshot monitor Fryslân

Vanaf maandag 16 juli kunt u de Monitor Fryslân raadplegen. De Monitor Fryslân is een digitale databank met actuele statistische cijfers over Fryslân…

Lees meer

Onder de naam Kening fan ’e Greide wordt aanstaande dinsdag een initiatief gelanceerd om het Friese weidelandschap te behouden en versterken op een…

Lees meer
Workshop organisers

On November 19 and 20 of this year, the programme ‘Towards a Rich Wadden Sea’ and the Wadden Academy organise a workshop on current Dutch projects…

Lees meer
Cover Waddenland aan zee

De waddenkust toegankelijk, gastvrij en beleefbaar maken, dat is wat het gebied nodig heeft als impuls voor de toekomst. Atelier Fryslân heeft in…

Lees meer