Nieuwsarchief

Hollum, Ameland

LEEUWARDEN- In praktisch heel Europa verandert het platteland sneller dan ooit. De wetenschap boog zich daar vorige week in Leeuwarden over.

Lees meer
Ontwikkeling beroepsbevolking NN. Bron Noordelijke arbeidsmarkt Verkenning/CBS.

Waar zouden de komende verkiezingen eigenlijk over moeten

gaan, vroeg de Leeuwarder Courant aan een aantal deskundigen en ondernemers. Hun antwoorden…

Lees meer
Razende bol, foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Rens Jacobs

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Liesbeth…

Lees meer
Tim van Oijen met de twee wadreporters Annika en Suszan in de haven van Lauwersoog

Afgelopen woensdag werd Tim van Oijen, wetenschappelijk medewerker bij de Waddenacademie, in Lauwersoog geïnterviewd door twee studenten voor het…

Lees meer
Het wrakdeel in de branding. Foto: Collectie Het Behouden Huys

Op de Boschplaat op Terschelling is eind juli een deel van het wrak van een oud vrachtschip uit de 18e eeuw aangespoeld.

Lees meer
Terschellinger duinlandschap. Foto: Jacob van der Vaart/Fryske Akademy

Europese perspectieven in landschapsonderzoek

Lees meer
Poster WadBlik

Vanaf 10 september gaat een nieuwe reeks WadBlik van start. WadBlik is een lezingen/documentaire reeks die door de Waddenacademie in samenwerking met…

Lees meer
WadBlik Oerol

Op maandag 7 mei wordt de achtste en laatste avond van de lezingen/documentairereeks Wadblik gehouden. De avond wordt verzorgd door Oerol-pionier en…

Lees meer
Have Lauwersoog, foto: beeldbank RWS

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Kees van Es.

Lees meer

Het voorlopige programma van het 13e International Scientific Wadden Sea Symposium (ISWSS), getiteld 'An integrated approach to emerging challenges in…

Lees meer